JAK JSEM NEBYL MEZINÁRODNÍM POZOROVATELEM

V České republice se objevily spekulace, že jsem v době referenda o připojení LLR k Rusku působil v LLR jako mezinárodní pozorovatel. Spekulace vznikly na základě mého rozhovoru pro TASS. Před rozhovorem jsme se s redaktorem TASSu bavili o tom, kolik je v LLR zahraničních novinářů. V následném rozhovoru jsem neporozuměl otázce redaktora (moje znalost ruštiny není nijak perfektní) a domníval jsem se, že se mě ptá, jestli sleduji referendum jako nezávislý novinář. Odpověděl jsem, že ano. Později se ukázalo, že měl na mysli, zda působím v LLR jako mezinárodní pozorovatel. Tak došlo k tomuto omylu.

Nikdo mě funkci mezinárodního pozorovatele ani nenabízel. Byl bych ji ani nevzal. Mezinárodní pozorovatelé byli narozdíl ode mě oficiálně zaregistrováni, dostali zvláštní průkazky, přidělili jim volební obvody, kde se mohli pohybovat a kontrolovat průběh referenda. Byli zváni na schůzky mezinárodních pozorovatelů. Ve svých volebních obvodech, které měli na starosti, mohli nahlížet do volebních seznamů, být přítomni sčítání hlasů. Každý den zveřejnovala Ústřední volební komise seznam zemí, odkud přijeli mezinárodní pozorovatelé. V žádném seznamu nefiguruje Česká republika.

Já jsem jako nezávislý novinář nebyl vázán na určený volební obvod, mohl jsem se volně pohybovat po celé zemi, v různých volebních obvodech, v různých městech. Každý den jsem byl v jiném městě, v jiném volebním obvodu. Ovšem nahlížet do volebních seznamů ani být přítomen sčítání hlasů jsem nemohl. Ani žádných schůzek mezinárodních pozorovatelů jsem se pochopitelně nemohl zúčastnit.

Rovněž se v LLR neprezentuji jako redaktor Naší pravdy, jak se také někde v ČR objevilo. Trpělivě zde všem vysvětluji, že jsem nezávislý novinář, že nepracuji jako redaktor v Naší pravdě, ale že jsem dopisovatel Naší pravdy. Ovšem jelikož je na mé akreditační průkazce novináře napsáno rusky slovo „redaktor“, přestože v žádosti o akreditaci bylo slovo „dopisovatel“ (rusky „korrespondent“), tak zde o mně mnozí píší chybně jako o „redaktoru“.

Jaromír Vašek, Lugansk, 9.10.2022

717 total views, 2 views today