UKRAJINCI ZABILI PĚTILETÉHO CHLAPCE V DONĚCKÉ LIDOVÉ REPUBLICE – pokračování

Za zločin nese odpovědnost velitel 59. brigády ukrajinské armády Vasilij Osipčuk, která dron s výbušným zařízením do DLR vyslala.

Novináři z News Frontu navštívili vesnici Alexandrovskoje, kde natočili video, mluvili s babičkou Vladika, která popřála ukrajinskému vojáku, který se dopustil zločinu, aby se mu o nevinném chlapci Vladikovi zdálo každou noc.

„Nevím, jaké války mohou být s tímto dítětem. Neví, co je to válka, neučili jsme ho toto slovo, a neumí hrát tuto hru. Toto slovo jsme nevyslovovali. Říkala jsem novinářům, je třeba jet na policii, vzít tuto fotografii (zabitého dítěte – red)., a poslat ji jeho matce, ať se podívá, za co dostal ty peníze. Jsou polité dětskou krví,“ řekla babička zabitého dítěte.

Svodky od Vlastenců Novoruska, 7.4.2021

Tento zločin Ukrajinců zcela jistě nezůstane bez trestu, válečné zločiny jsou nepromlčitelné. Zabití dalšího dítěte (podle zpráv LM DLR bylo zabito v LLR a DLR již 115 dětí) je dalším důkazem, že Ukrajině nejde o mírové řešení konfliktu na Donbase. Je důkazem, že se neštítí pro své zájmy (a hlavně zájmy NATO, USA a EU) zabíjet i nevinné děti. Že mají Ukrajinci zabíjení dětí přímo v programu, dokazují i nápisy na ukrajinských střelách: „Všechno nejlepší dětem“. V tom se opravdu vůbec neliší od hrdlořezů Ukrajinské povstalecké armády (UPA) – banderovců, kteří v době okupace Ukrajiny fašistickým Německem v letech 1941-1944 bestiálně vraždili i děti. Však se také Ukrajina k odkazu banderovců z UPA po převratu v roce 2014 přihlásila. Velitel UPA Stepan Bandera byl prohlášen za „Hrdinu Ukrajiny“, banderovci, bojující po boku německých fašistů proti Rudé armádě, za válečné veterány, banderovcům byly vystavěny pomníky. Výstižně charakterizoval banderovskou ideologii ve své knize „Banderovci“ Bohuš Chňoupek (necituji doslova): je to nacionalistická ideologie, hlásící výlučnost (nadřazenost) ukrajinského národa (srv. s nacistickou ideologií – nadřazenost nordické rasy). Ve své době (ve 20.století) byla použita v genocidě zejména Poláků, Rusů, volyňských Čechů. Nyní je použita naplno proti Rusům.

Ukrajina nikdy neplnila Minské dohody z r.2015, nikdy nedodržela žádné z mnoha příměří. Nikdy nedodržela slovo ani podepsané dohody. Od začátku roku 2021 zintenzivnila střelbu na LLR a DLR, používá i těžké dělostřelectvo, zakázané Minskými dohodami. Následky toho jsou strašlivé. Podle zprávy hnutí „Vlastenci v síti Antimajdan“ z 8.4.2021 bylo od začátku roku 2021 v LLR a DLR zabito 28 civilistů (v tom i děti a oběti následkem výbuchu nášlapných min či výbušných zařízení) a 69 vojáků, zraněno bylo 53 civilistů (včetně zraněných následkem výbuchu nášlapných min či výbušných zařízení) a 118 vojáků, poničen byl 101 objekt infrastruktury (včetně obytných domů a staveb civilistů), postiženo bylo 209 lidí.

Ukrajina se již ani netají svým odporem k Minským dohodám a příměří. Představitelé Ukrajiny se na Minských jednáních i doma několikrát vyjádřili, že Minské dohody nelze splnit, že se musí hledat jiné řešení konfliktu. Jaké, dokazují každý den nejen střelbou na území LLR a DLR. K linii příměří stahují vojsko včetně nechvalně známých praporů Pravý sektor, Azov, Ajdar aj., těžké zbraně včetně tanků, BVP, děl, houfnic, Gradů, Uragánů, Toček-U apod.  U ukrajinského vojska působí poradci z Turecka a dalších zemí NATO. Země NATO také armádu Ukrajiny vyzbrojují. Podpořit vojáky na linii fronty přišel 8.4.2021 i „mírotvůrce“ prezident Zelenskij, který se definitivně rozhodl, i pod vlivem bývalého prezidenta Porošenka, pro vojenské řešení. A vůbec ho netrápí, že tím možná rozpoutá světovou válku.

Každý rozumný mírumilovný člověk musí odsoudit vraždění dětí a dalších civilistů, snahu rozpoutat válku, a musí se odvrátit od současného banderovského režimu na Ukrajině. Je proto ostudné, když vládci České republiky takový nelidský režim podporují.

Tragická událost vyvolala velkou odezvu především v LLR, DLR a v Rusku.

Poradce hlavy LLR Rodion Mirošnik v rozhovoru Komsomolské pravdě:

„Válka trvá již sedm let a dnes je důležitou otázkou, aby Rusko udělalo politické rozhodnutí týkající se celé situace. Je nutné jasně rozhodnout o svých zájmech. Ve své politice, která se vztahuje i na Donbas, i na Ukrajinu. V Kremlu se v otázce Donbasu již nemohou ohlížet na reakci západní Evropy nebo Spojených států. Úřady Ruské federace by měly jasně určit jeho politiku týkající se Donbasu a Ukrajiny. Je důležité, aby se Moskva řídila svým pojímáním procesů, strategií, týkajících se zemí bývalého SSSR, a svými zájmy. Rusko musí samo reagovat na výzvy, nehledě na žádné výzvy zpoza oceánu nebo Evropy.“

Ex-velitel praporu „Vostok“ a bývalý tajemník Rady bezpečnosti DLR Alexandr Chodakovskij:

„Tato situace může být vyřešena pouze takto – buď rozhodnout o  vstupu ruského mírového kontingentu, nebo plně připojit toto území k Ruské federaci. Jinak bude nutné vstoupit do války s Ukrajinou. Důsledky velké války budou naprosto nepředvídatelné a mohou vést k vojenské porážce lidových republik, následovat bude vzdání se Donbasu, a to povede k vážným vnitroruským problémům.“

K situaci se vyjádřil i mluvčí prezidenta Ruska Dmitrij Peskov:

„V Kremlu považují za důležité zajistit bezpečnost všech občanů republik Donbasu.“

Předseda Státní Dumy Vjačeslav Volodin:

„Vláda Ukrajiny je povinna zločin objasnit Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy a OBSE.“

Zástupce vedoucího kanceláře prezidenta Ruska Dmitrij Kozak:

„Rusko bude nuceno bránit své občany na Donbasu v závislosti na stupni konfliktu, pokud se tam stane druhá Srebrenica. Začátek bojů na Donbasu ze strany Kyjeva bude začátkem konce Ukrajiny.“

Informační centrum Perevalsk-Alčevsk, 5.-8.4.2021

Sergej Mironov, poslanec Státní Dumy Ruské federace na zasedání Dumy:

„Jen Rusko může zastavit genocidu Rusů na Donbase! Jak dlouho ještě bude prolévána krev našich krajanů? Kolik je ještě potřeba úmrtí? Novorusko – DLR a LLR –  musí být uznáno naší zemí a v budoucnu být připojeno k Rusku. Válka trvá už sedm let, za tu dobu ukrajinští vojáci zabili tisíce lidí. Za co? Za to, že nechtějí žít v zemi bezohledných nacistů, kteří pošlapali svou historii. Donbas nebude žít v poddanství, Donbas bude svobodný!“

Novinář Artěmij Kondratěnko, Vkontakte, 7.4.2021

Tento další zločin ukrajinské armády proti nevinným dětem odsuzují lidé také v sociálních sítích Vkontakte a Facebook. Žádají potrestání viníků. Odsuzují nečinnost Francie a Německa (tzv. garantů Minských dohod) ve vztahu k Ukrajině, k jejímu denodennímu porušování Minských dohod a bůhvíkolikátého „příměří“ střelbou na LLR a DLR, často na civilisty včetně dětí, na obytné domy, školy apod. Odsuzují nečinnost OBSE, Rady Evropy, OSN. Odsuzují vyzbrojování ukrajinské armády paktem NATO. Chápou, že bezpečnost a mír jim může zajistit jen Rusko. Žádají o uznání lidových republik Ruskem, o vstup ruských mírových sil na Donbas a o připojení k Rusku.

Velmi těžce zasáhla smrt nevinného Vladika Bohdanku Něščeret-Doču, čestnou členku brigády Alexeje Mozgového „Prizrak“, bojovnici za mír na Donbasu, žákyni 9.třídy naší družební školy Naděžda v Alčevsku (LLR). O dětech Donbasu napsala i báseň.

Na duši je tak těžko, bolest je obrovská. Není více sil se dívat na muka a slzy lidí Donbasu. Kolik ještě? Jak je možné po tomto mluvit o něčem s těmi ukrajinskými nacisty, s těmito nestvůrami a ničemy … ??? … tato zvířata jsou hodná pouze prokletí!!!

MODLITBA!

Bože prosím, zachraň děti Donbasu

Schovej je pod přikrývku míru a lásky,

Prosím tě každý večer na kolenou

Nedovol smrt! Nedovol!!!……..

Cele prosím uslyšet bolest Donbasu,

Donbasu, který na kolena kleknout nechtěl,

Když všechny děti v domě klidně spaly,

Ukrajinská střela do postele na ně přiletěla!!!………..

Bomby, bomby, bomby …..

V uších zní jeden a týž zvon …

Plačící lidé a umírajícího sten!!!“

Bohdanka Něščeret, 8.4.2021

Jaromír Vašek

Vladik Sichov
Vladik Sichov
Velitel 59.brigady ukr.armady Vasilij Osipcuk
Velitel 59. brigády ukrajinské armády Vasilij Osipčuk
Napisy na ukr.strelach-Vsechno nejlepsi detem
Nápisy na ukrajinských střelách-Všechno nejlepší dětem
Smutna Bohdanka
Smutná Bohdanka

333 total views, 1 views today