BOHDANKA DĚKUJE ČESKÝM PŘÁTELŮM ZA PODPORU A POMOC

Bohdanka Něščeret (15), nedávná absolventka 9.třídy naší družební školy Naděžda v Alčevsku (LLR), nyní žákyně 10.třídy 3.školy v Alčevsku, napsala 7.9.2021 na své stránce v sociální síti Vkontakte poděkování svým českým přátelům:

„Válka je jako velká kniha o utrpení lidí, která má začátek, ale není vidět konec… A já moc chci vyprávět o mých přátelích z České republiky, kteří podporují lid Donbasu v boji proti ukrofašistům. Jaromír Vašek a jeho přátelé z české Společnosti přátel LLR a DLR, z Komunistické strany Čech a Moravy, z Komunistického svazu mládeže a vlasteneckých organizací přišli na pomoc dětem Donbasu. V Alčevsku (LLR) do školy č.13 koupili nové školní tabule, byla instalována plastová okna. Vždy přivezli dětem suvenýry a sladkosti. Jaromír Vašek a jeho přátelé jsou dobromyslní, veselí a odvážní lidé. Když jsem si s nimi povídala, pochopila jsem, že ve světě je krásných a dobrých lidí mnohem víc než zla …

Mé básně Jaromir Vašek vzal do České republiky, kde byly přeloženy do češtiny a vytištěny v novinách i v knihách. Mé básně otiskl spisovatel Karel Sýs (básník, šéfredaktor literární přílohy deníku „Haló noviny“ – „Literatura – umění – kultura“) a Ivana Blahutová (přeložila mé básně a zahrnula do „Slovanského almanachu“)! A vedoucí redaktorka zahraničního oddělení novin „Haló noviny“ Jiřina Vávrová! Právě jim jsem poslala panenky, které jsem sama vyrobila!!! Jsem na takové přátele velmi pyšná. Kdyby byli v celém světě všichni takoví, jako je Jaromir a jeho přátelé – na Zemi by nebyly žádné války !!! Děkuji vám, přátelé Donbasu!!!“

Bohdanka Něščeret, Vkontakte, 7.9.2021

Bohdanka posílá všem přátelům Donbasu pozdrav. Na své stránce uveřejnila také několik fotek.

Setkání s českými přáteli v Alčevsku v květnu 2018
Bohdanka představuje český „Slovanský almanach“, ve kterém jsou uveřejněny její básně, na literárním setkání v Gorkého knihovně v Lugansku
Bohdanka představuje český „Slovanský almanach“, ve kterém jsou uveřejněny její básně, na literárním setkání v Gorkého knihovně v Lugansku
Noviny s článkem o Bohdance a Malé Hvězdičce

253 total views, 1 views today