ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU NA DONBASE 1. – ŠKOLA NADĚŽDA V ALČEVSKU

Stejně jako v České republice a v Rusku, také v LLR a DLR šly děti 1.9.2021 poprvé po prázdninách do školy.

Do 1.tříd nastoupil další ročník „dětí války“, tentokrát těch, co se narodily od září 2014 do srpna 2015. Další ročník dětí, které vůbec neznají mír…

A v 9.třídách jsou děti, které nastupovaly do 1.tříd v září 2013, ještě v době míru, ale v průběhu 1.třídy, v dubnu 2014, začala válka, která je provází dodnes…

Školní rok byl slavnostně zahájen také v naší družební škole „Naděžda“ v Alčevsku (LLR). Jak bylo vidět na fotkách a videích ze zahájení, nová okna na škole jsou stále jen ta „naše“ v 7.třídě, která jsme pro tuto třídu zakoupili v roce 2019 díky sbírce českých přátel. Ani nové tabule ve třídách nepřibyly, „naše“ tři tabule jsou nyní v 1., 2. a 5.třídě, další nová tabule, zakoupená školou, je nyní v 7.třídě. Ve zbývajících pěti třídách jsou bohužel stále staré, nevyhovující, popraskané tabule…

Do 9.třídy postoupily děti, které znám od jejich třetí třídy (od dubna 2016). Z dětí, o kterých jsem v různých souvislostech psal, do 9.třídy chodí např. Dáša Loboda, Kristina Karkač, Lera Sauch, Alina Gricaj (všechny výborné recitátorky a čtenářky), Nataša Rožuk, Veronika Lipka, Aňa Kovalenko, Káťa Guseva, Daša Leveněc, Sveta Litvinova, Kaťa Leňko, Kaťa Gridina. Chodí sem i Alisa Malinovskaja, sestra loňské absolventky Niky.

V 8.třídě najdeme např. sestru Lery z 9.třídy Olju Sauch, sestru Ani z 9.třídy Dianu Kovalenko, Nasťu Dymovu, Alinu Mamsuj, Lenu Litovčenko, Dimu Gambala, Dianu Odarčenko.

Moje oblíbená 7.třída, kterou znám od 1.třídy, mi hned 1.9.2021 poslala fotku třídy a pozdrav! Zde jsou známé děti snad všechny, jmenuji alespoň některé: tanečnici moderních tanců Mášu Caran (díky ní má její třída nová okna), Alinu Logviněnko a Antona Falčikova (vždy skvěle provázejí různými pořady školy), Sofii Karpenjuk, Darju a Varju Markiny, Dianu Pjatakovu, Mišu Avada, Natašu Savonovu (sestru loňské absolventky Káti), Naďu Odarčenko (sestru Diany z 8.třídy), Vadima Larina, Svetu Orlovu, Nasťu Katuninu, Danila Gambala (bratra Dimy z 8.třídy), Veroniku Kaštyper, Mašu Nazarovu.

Již v 6.třídě je výborná tanečnice klasických tanců Lera Stěšenko, tanečnice moderních tanců Marianna Janovič, talentovaný atlet Váňa Orlov (bratr Svety ze 7.třídy), tanečník folklorního souboru Junyj Metallurg Jegor Kovaljov, Míša Vasilčenko, Alina Melnik, Káťa Markova.

Na 2.stupeň, do 5.třídy, postoupily tanečnice folklorního souboru Junyj Metallurg Nasťa Guseva (sestra Káti z 9.třídy) a Marina Kovaljova (sestra Jegora z 6.třídy), dále Varja Vasilčenko (sestra Míši z 6.třídy), Ira Semjonova, Angelina Vaskova, Vika Kovaljova.

Ve 4.třídě (poslední na 1.stupni) se ocitly Vika Kravcova, Violetta Karpenjuk (sestra Sofie ze 7.třídy).

1.-3. třídu vůbec neznám (na podzim 2019 jsem do tehdejší 1., nyní 3.třídy, nestihl zajít…

Hned po slavnostním zahájení se žáci vydali do svých tříd (9.třída do místní knihovny), kde absolvovali Hodinu znalostí. Připomněli si život a dílo vynikajícího jazykovědce, rodáka z Lugansku Vladimira Dala, autora Výkladového slovníku živého ruského jazyka, jehož 220.výročí narození si letos připomínáme.

Přejeme „našim“ dětem úspěšný školní rok!

Prvňáčci se svou třídní Verou Kudinovou na slavnostním zahájení
Prvňáčci se svou třídní Verou Kudinovou ve třídě s dárky-školními potřebami od hlavy LLR Leonida Pasečnika
Vzadu „naše tabule“-dárek českých přátel
2.třída na slavnostním zahájení
V první řadě zleva druhá sestřička bývalých absolventek Kristiny a Daši Jeskových, čtvrtá sestřička Jegora (6.třída) a Mariny (5.třída) Kovaljových
3.třída ve své třídě na Hodině znalostí o Vladimiru Dalovi
5.třída ve své třídě na Hodině znalostí o Vladimiru Dalovi
7.třída na slavnostním zahájení
1.řada zleva Varja Markina, Darja Markina, -, Naďa Odarčenko, třídní Naděžda Fadějeva
2.řada zleva Anton Falčikov, Nataša Savonova, Diana Pjatakova, -, Alina Logviněnko, Veronika Kaštyper
3.řada zleva Sveta Orlova, Sofia Karpenjuk, -, -, Danil Gambal, Miša Avad, Nasťa Katunina, Maša Nazarova, Maša Caran
7.třída na slavnostním zahájení
Zleva Varja Markina, Sveta Orlova, Sofia Karpenjuk, vzadu Nataša Savonova, Darja Markina, Naďa Odarčenko, vzadu Diana Pjatakova, -, vzadu Nasta Katunina, -, vzadu třídní Naděžda Fadějeva, Veronika Kaštyper, Maša Caran, Alina Logviněnko
9.třída na slavnostním zahájení
Zprava Daša Loboda, Alisa Malinovskaja, Veronika Lipka, -, Nataša Rožuk, Alina Gricaj, Sveta Litvinova
9.třída na slavnostním zahájení
Zleva Alina Gricaj, Alisa Malinovskaja, Kaťa Leňko, Aňa Kovalenko, Daša Loboda, Veronika Lipka, -, Nataša Rožuk
9.třída v knihovně na Hodině znalostí o Vladimiru Dalovi
1.řada zleva Alina Gricaj, Alisa Malinovskaja, Daša Leveněc, Kristina Karkač
2.řada zleva Nataša Rožuk, Sveta Litvinova, Kaťa Guseva, Kaťa Leňko, Kaťa Gridina, Aňa Kovalenko
3.řada vpravo Lera Sauch
9.třída v knihovně na Hodině znalostí o Vladimiru Dalovi
Zleva Daša Loboda, Alisa Malinovskaja, Alina Gricaj
9.třída na slavnostním zahájení
Zleva Aňa Kovalenko, třídní, Veronika Lipka
9.třída na slavnostním zahájení
Zleva Daša Loboda, Alisa Malinovskaja, třídní
9.třída na slavnostním zahájení
Vpředu provázející Anton Falčikov a Alina Logviněnko ze 7.třídy
Za nimi v 1.řadě zleva Daša Loboda, Alina Gricaj, Nataša Rožuk, –
Ve 2.řadě zleva Kaťa Leňko, Sveta Litvinova, Kaťa Guseva, Aňa Kovalenko
Vzadu ředitelka školy Irina Vasilenko
7.třída ve své třídě na Hodině znalostí o Vladimiru Dalovi
Zleva Alina Logviněnko, Naďa Odarčenko
Alina Mamsuj z 8.třídy
Nasťa Dymova z 8.třídy
Marianna Janovič z 6.třídy
Váňa (6.třída) a Sveta (7.třída) Orlovi
Zleva Nasťa Katunina (7.třída) a Diana Federova (6.třída)
Zleva Marina (5.třída), Jegor (6.třída) a sestřička (2.třída) Kovaljovi

427 total views, 1 views today