LUGANSKÉ DĚTSKÉ MEDIASTUDIO STŘÍBRNÝ MARS

Dětské Mediastudio Stříbrný Mars v Lugansku (LLR) bylo založeno v září 2019, ale mediální kroužek existuje již šest let. Některé děti ve studiu se mediálním dovednostem učí stejnou dobu. Vedoucí studia je Taťána Risňanskaja. Do studia chodí kolem třiceti dětí ve věku 6-17 let. Jsou rozděleny do tří věkových skupin po deseti členech: mladší: 6-9 let, střední 10-12 let, starší 13-17 let.

Taťjana Risňanskaja hovoří o práci skupin: „Každá skupina se učí práci s médii podle svého věku. Starší skupina dělá vše, ať už se jedná o počítačovou editaci a natáčení videa, scénáře, režii, ve snímcích vystupují jako novináři a moderátoři, učí se zvládnout nová média, studují scénickou řeč a řeč na obrazovce. Střední skupina zatím neupravuje a teprve se začíná učit používat videokameru. Zbytek je stejný jako ve starší skupině. Děti v mladší skupině vystupují hlavně jako herci a televizní moderátoři, protože ještě ne všichni dokáží dobře psát a číst.

„Žáci kromě televizních programů natáčejí animované filmy, hrané filmy a sociální videa. Píší dlouhé příspěvky na internetu, učí se různé platformy na internetu, kde mohou vytvářet a zpracovávat obsah.

Taťjana Risňanskaja pokračuje: „Aktivně se účastníme mezinárodních a všeruských soutěží, osobně i po internetu. Naše místní soutěže lze spočítat na prstech jedné ruky a jsou jen pro čárku. Jezdíváme do Ruska a na jiná místa, pokud to dovolí rozpočet rodičů dětí nebo je vše placeno hostitelem. Proto si nemůžeme dovolit cestovat často. Získáváme medailová umístění. Archiv úspěchů dětí je velký. Pouze za období 2019-2020 získaly více než sto diplomů. Nejpozoruhodnější vítězství? Každé je svým způsobem zajímavé. Z posledních je to vítězství na soutěží „Energie vítězství“ v Moskvě. Každý rok máme vítězství v soutěžích Ligy mladých novinářů Kirovské oblasti Ruska – vyhráváme pro děti poukazy do dětského tábora v Artěku. Také jsme vyhráli na festivalech „Zapni“ v Moskvě, Telemania v Moskvě, Moskevská loď snů, Greenlandia (internetová soutěž sociálního videa), v Moskevské multimediální soutěži „Jsme Moskvané“ atd. Nedávno jsme dvakrát navštívili Severní Kavkaz, Elbrus, natočili jsme tam videa.“

Doplňuji alespoň několik jmen. V Mezinárodní olympiádě školáků v žurnalistice v lednu 2021 získal Sergej Priputněv (13) 1.místo mezi žáky osmých tříd, Maša Antonova (16) 3.místo mezi žáky jedenáctých tříd a Maša Zacharova (10) 1.místo mezi žáky pátých tříd. Lerka Cvetova (14) získala 3. místo ve Všeruské soutěži mladých filmařů v říjnu 2020 v kategorii Dokumentární film. V prosinci 2020 získala Nasťa Samochvalova (10) 1. místo ve Všeruském festivalu Energie vítězství v kategorii Budoucnost sportovní žurnalistiky. Medailová místa získávají i kolektivy za natočené filmy, animované filmy nebo videa.

O své práci ve studiu mi prozradila členka starší skupiny Lerka Cvetova (nar. 23. 2. 2007):

„Ve studiu jsem už skoro dva roky. Rozhodla jsem se tam jít, protože sním o tom, že se stanu novinářkou, která prostě bude vystupovat jako reportér, protože si myslím, že novinář je nyní velmi aktuální povolání, a také ještě vždy pomáhá osobně se rozvíjet. Za tyto dva roky mě naučili, jak správně psát články, tedy z čeho se skládají, na jaké otázky bych měla v tomto článku odpovědět a jak je správně zpracovat, také se často věnujeme rozvoji řeči, kde říkáme jazykolamy, takže osobně mám dobrou dikci. Také jsem se naučila natáčet reportáže a dělat fotoreportáže, tedy kameramana, ale moje učitelka mi říká, že jsem lepší jako režisérka, to jest, chodit za kameramanem a říkat, co a jak točit, protože dobře vidím obraz, a nyní se učím střihové dovednosti, je to určitě trochu obtížné, ale učit se je nutné. Do studia docházím v pondělí, středu a pátek od 16.00 do 18.00. Reportáží jsem zatím udělala pět, k tomu jeden animovaný film a jednu relaci „Novinky“ a jednu „Dialog generací“. To je podle mě všechno. Reportáže si vybíráme sami, například máte nápad, řeknete o tom vedoucí, ona to schválí, napíšete scénář a je to, jdeme na natáčení.“

Doplňuji, že „Novinky“ (rus. Novosťonki) je nepravidelný krátký pořad, ve kterém hlasatel hovoří o zajímavých novinkách uplynulého období. „Dialog generací“ je video, ve kterém zájemce hovoří o mezigeneračních vztazích ve své rodině.

Lerka o tom říká: „Novinky vznikají tak, že pokud někdo chce, provede výběr novinek a na hodině si je zapíšeme. V „Dialogu generací“ vyprávíme o našich maminkách a babičkách, to znamená, že my mladá generace hovoříme o nich dospělých.“

Krátký hraný film „Státní tajemství“ natočili podle povídky V. Bachrevského „Popelčin palác“ v roce 2020 Maša Antonova, Miroslava Čerkass, Arťom Griňov a Lerka Cvetova. Ve filmu hrály děti z mladší skupiny: Jaroslav Grigorenko, Maša Redčic, Kristina Sukačova, Kirill Prasolov.

Členové studia natáčejí i sociální videa. Video „Štěstím je třeba se podělit“ natočili Sofia Běžok, Polina Sergijenko a Andrej Ťuleněv.

Zajímavým projektem se zabývají sourozenci Nasťa a Arťom Samochvalovi. Jejich babička je neteří mladogvardějce Ivana Zemnuchova, Hrdiny SSSR, člena štábu ilegální komsomolské organizace Mladé gardy z Krasnodonu. S pomocí babičky připravují dokumentární film o Ivanu Zemnuchovovi.

Mezi šikovné a učenlivé žáky studia patří, kromě výše zmíněných: Sněžana Chatypova (16), Saša Panov (14), Albina Nazarova, Andrej Ťuleněv, Renata Gildějeva, Jevgenij Foksyč, Alina Kalašnikova, Liza Šach aj.

Děkuji Taťáně Risňanské a Lerce Cvetové za poskytnutý materiál. Dále bylo využito článků, informací, fotografií a videí ze stránky studia v sociální síti Vkontaktě.

Lerka Cvetova (14)
Lerka Cvetova (14), 3.místo, Všeruská soutěž mladých filmařů „Desátá múza“, kategorie Dokumentární film, říjen 2020
Nasťa Malceva ve 14.vydání Novinek, leden 2021
Výprava na Elbrus,uprostřed Vitalij Škel (skialpinista, světový rekordman v běhu do sedla Elbrusu a na Pik Lenina, vpravo Taťána Risňanskaja, 25.2.2021
Sergej Priputněv, Elbrus, leden 2021
Sergej Priputněv, 1.místo, Mezinárodní olympiáda školáků v žurnalistice, kategorie osmé třídy, leden 2021
Starší skupina, zleva Lerka Cvetova, Andrej Ťuleněv, Miroslava Čerkass, Maša Antonova, Arťom Griňov, Saša Panov
Andrej Ťuleněv, Miroslava Čerkass, Maša Antonova,1.místo, Tvůrčí soutěž pro mladé novináře Tvoje republika, kategorie Videoreportáž, říjen 2020
Sněžana Chatypova (16), 2.místo, Všeruská mládežnická fotosoutěž Liga Ruska 2020, práce „75 let Vítězství“, 2020
Natáčení filmu Státní tajemství, leden 2021
V první lavici vlevo čtyři herci
Vlevo Arťom Griňov
Arťom Griňov, natáčení filmu Státní tajemství, leden 2021
Vpravo v lavici dva z herců
Aktéři filmu Státní tajemství, leden 2021
Vpředu zleva čtyři herci, vzadu zprava Arťom Griňov, Lerka Cvetova
Mladší skupina, herci z filmu Státní tajemství, jolka, prosinec 2020
Maša Zacharova (10) na táboře Lesní prostory, Antracit, léto 2020
Maša Zacharova (10), 1.místo, Mezinárodní olympiáda školáků v žurnalistice, kategorie páté třídy, leden 2021
Nasťa Samochvalova (10), 1.místo, Všeruský festival sportovní žurnalistiky Energie vítězství, Moskva, kategorie Budoucnost sportovní žurnalistiky, prosinec 2020
Nasťa a Arťom Samochvalovi s babičkou Valentinou Nikolajevnou, neteří mladogvardějce Ivana Zemnuchova, únor 2021
Arťom a Nasťa Samochvalovi s babičkou Valentinou Nikolajevnou, neteří mladogvardějce Ivana Zemnuchova, nad fotkami a učebnicemi Váni Zemnuchova, natáčení filmu o Ivanu Zemnuchovovi, únor 2021
Nasťa Samochvalova (10, druhá zleva) u bysty Ivana Zemnuchova v Lugansku, únor 2021
Mladší skupina s vlajkou
Na zkoušce do filmu

102 total views, 1 views today