Rezoluce Antifašistického fóra v Doněcku

Rezoluce Mezinárodního antifašistického fóra, 8. května 2021, Doněck

V únoru 2014 proběhl na Ukrajině státní převrat. K moci se dostaly nacionalistické síly, pro které se stal fašismus státní ideologií.

Obyvatelé Doněcké a Luganské oblasti Ukrajiny tuto novou vládu a její ideologii neuznali.

7. dubna 2014 se sjezd zástupců místních komunit, politických stran a veřejných organizací v Doněcké oblasti vyslovil pro Akt sebeurčení Doněcké lidové republiky a přijal Deklaraci nezávislosti.

14. dubna 2014 zahájil nelegitimní režim v Kyjevě v plné síle válku proti lidem Donbasu, kteří si vybrali cestu sebeurčení. Válka vedla k tisícům lidských obětí v regionu a masovému zničení výrobních zařízení a infrastruktury.

Lidové republiky Donbasu žijí v nepřetržitém nepřátelství již sedm let. Systematické porušování příměří ukrajinskou stranou naznačuje, že Kyjev a západní imperialisté, kteří za ním stojí, nemají na mírovém vyřešení konfliktu zájem.

S vystupňováním všeobecné krize kapitalismu ve světě se buržoazie uchyluje v boji proti pracujícím k použití nejostřejších prostředků, dokonce i fašistických metod. Masám odmítá dokonce minimální právní záruky umožňující protestovat proti kapitalistickému vykořisťování, odepírá pracujícím práva bojovat ze své hospodářské a politické zájmy a uchyluje se k otevřenému potlačování protestních hnutí vojenskou silou.

Je nutné všem těmto pokusům o rehabilitaci fašismu čelit. Je také nutné zabránit jeho politické a ideologické odvetě v moderním světě!

Postavit se fašistické hrozbě můžeme my, pracující lidé celého světa, pouze společně.

Účastníci Antifašistického fóra se obracejí na pracující všech zemí:

  • Posilme mezinárodní solidaritu v boji proti všem formám fašismu;
  • Spojme všechny pokrokové lidi světa v kampani na podporu Doněcké a Luganské lidové republiky;
  • Uznejme vůli lidu Donbasu vytvořit lidové republiky žijící mírovým životem
  • Vytvořme mezinárodní tribunál a přiveďme vojenské a politické zločince Ukrajiny k zodpovědnosti

My, účastníci Antifašistického fóra požadujeme:

Od ukrajinských úřadů požadujeme, aby zastavily válku na Donbase, začaly jednat s představiteli Doněcké lidové republiky a Luganské lidové republiky na navázání mírových vztahů;

Od Evropské unie a Spojených států požadujeme, aby zastavily financování vojenských výdajů ukrajinské vlády a přestaly ji dodávat zbraně;

Od vlád a parlamentů všech států požadujeme uznání Doněcké lidové republiky a Luganské lidové republiky jako suverénních států podle pravidel Charty OSN, základních principů mezinárodního práva, práva lidu na sebeurčení, při respektu kvůli obyvatel Donbasu potvrzení celonárodním referendem; požadujeme navázání vzájemných, přátelských a mírumilovných vztahů s těmito republikami.

Žádnou válku na Donbase!

Ano uznání sebeurčení pro Doněckou a Luganskou lidovou republiku

Ať žije mezinárodní antifašistická solidarita!

(Dokument podepsaly levicové antifašistické organizace z Doněcké lidové republiky, Německa, Spojeného království, Chorvatska, Srbska, Španělska, Venezuely, Filipín, Ruské federace, Spojených států, Litvy, Mexika, Francie, Řecka, Itálie, Švédska, Indie, Turecka a Rumunska.)

64 total views, 1 views today