ŠEST LET OBČANSKÉ VÁLKY NA DONBASE – část 10.

14.4.2020 uplynulo šest let od začátku občanské války na Donbasu, která trvá dodnes. Pojďme si osvěžit paměť a podívat se nejen na hlavní události uplynulých více jak šesti let, ale i na to, co občanské válce předcházelo.

10. ČESKO-DONBASKÉ VZTAHY

Na rozdíl od vlády České republiky stojí obyčejní Češi na straně míru. Podporují odvážné obránce LLR a DLR, obránce ruského národa Donbasu, bránících se proti agresi ukrajinských nacionalistů-banderovců (fašistů). Donbasané jsou přátelští, příjemní, mírumilovní, pohostinní lidé. Pokud ovšem budou napadeni nepřítelem, budou se bránit a svou zemi, rodný Donbas, nikomu nedají. Ubránili se fašistům v letech 1941-45, ubrání se i teď.

V roce 2016, po mé druhé návštěvě lidových republik Donbasu, jsme spolu s přáteli v České republice založili Společnost přátel LLR a DLR. Společnost provozuje i svůj web „Donbas.cz“. Úkolem Společnosti je hlavně rozvíjet přátelské vztahy mezi prostými Čechy a Donbasany, poskytovat finanční a materiální pomoc dětem, podporovat kulturní výměnu mezi oběma stranami.

V roce 2018 bylo v Lugansku (LLR) na Univerzitě Vladimíra Dalja otevřeno České kulturní centrum Julia Fučíka (ČKC). Součástí ČKC je i knihovnička s ruskými překlady českých autorů, s českými mapami a prospekty a s českými propagačními předměty. V roce 2019 byla otevřena pobočka ČKC v knihovně Černigovskij v Roveňkách, plánuje se otevření pobočky ČKC v Centru kultury a lidové tvořivosti v Alčevsku. ČKC rozvíjí přátelské vztahy jak s organizacemi, tak s jednotlivci, s donbaskými komunisty, komsomolci, odboráři, dobrovolníky, veterány, kulturními pracovníky, sportovci. Společnost spolupracuje se školami, s letními dětskými tábory, s knihovnami, muzei, galeriemi, kulturními domy, s dětskými a mládežnickými sportovními školami, s dětskými školami umění, s vysokými školami, s dětskou výtvarnou školou, s dětskou hudební školou, s centry rehabilitace dětí-invalidů aj.

ČKC pořádá besedy o České republice pro studenty vysokých škol, školáky středních škol (1.-11.třída), táborníky na letních táborech, čtenáře knihoven. Jedinečná byla beseda s obyvateli frontové Alexandrovky na okraji Doněcka (DLR), která se díky místnímu popovi konala v jídelně pravoslavného chrámu. ČKC organizuje a financuje sportovní soutěže pro děti ve školách, na školních a letních táborech v LLR. Pro sto dětí z Lugansku ČKC nakoupilo vstupenky do loutkového divadla a novoroční dárky. ČKC darovalo několika knihovnám a školám v LLR pohádky českých autorů pro děti (v ruštině). ČKC navázalo družbu s 13.ZŠ Naděžda v Alčevsku, kam chodí do 9.třídy i výše zmíněná Bohdanka-Doča, s 38.ZŠ Klimenta Vorošilova v Lugansku a s 6.ZŠ v Roveňkách (vše LLR). 13.ZŠ v Alčevsku darovalo ČKC školní pomůcky dětem, kancelářské potřeby, průvodce po ČR a Praze, tři školní tabule, financovalo výměnu oken v 5.třídě (šk.r. 2019-20). Knihovnám (Centrální knihovně M.Gorkého a Dětské knihovně v Lugansku, knihovně Černigovskij v Roveňkách) darovalo pro děti pohádky českých autorů v ruštině. Školnímu muzeu K.Vorošilova v 38.ZŠ v Lugansku poskytlo ČKC finanční dar na jeho rozvoj. Finanční dar poskytlo ČKC i rodinám s dětmi v Doněcku (na nákup uhlí), v Zajcevu, v Alexandrovce ( vše DLR), sladkosti poskytlo dětem mnoha škol v LLR i DLR, dále dětem ve Spartaku (DLR) a Zolotém-5 (LLR), dětem ve sportovních oddílech v Doněcku a Alčevsku a dětem v Centru kultury v Alčevsku. Předseda Společnosti Jaromír Vašek pomohl na brigádě upravovat okolí Iverského kláštera, rozbombardovaného Ukrajinci, nedaleko doněckého letiště. Děvčátkům z Eťud-Tais poslaly dárky-vlastnoručně vyrobené panenky-ženy z Levicových klubů žen. Chystáme nákup projektoru a promítacího plátna do místní knihovny Černigovskij v Roveňkách, které budou sloužit i potřebám pobočky ČKC.

Společnost přátel LLR a DLR pořádá ve spolupráci s PR KSČM, KSM, Levou perspektivou, KSČ, Českým mírovým hnutím a dalšími vlasteneckými organizacemi každoročně 7.11. před ukrajinským velvyslanectvím v Praze demonstraci proti občanské válce na Donbasu, vedené Ukrajinou proti svému vlastnímu lidu. Připomíná vždy také děti, zabité Ukrajinci, a lidi, zavražděné ukrajinskými nacionalisty v Oděse 2.5.2014. Velice podivná byla reakce velvyslance Ukrajiny J.Perebyjnise po demonstraci 7.11.2019, kdy prohlásil, že nechápe, proč se před jeho velvyslanectvím každý rok slaví VŘSR, když Ukrajina tento svátek neslaví (??). V roce 2018 byla demonstrace spojená i s pochodem a protestním shromážděním před budovou Generálního štábu Armády ČR proti poskytování zbraní Ukrajině Českou republikou. V roce 2019 byla demonstrace spojená i s pochodem a protestním shromážděním před sochou I.Koněva proti snahám pomník odstranit. Společnost se každoročně 2.5. účastní spolu s dalšími vlasteneckými organizacemi demonstrace na Václavském náměstí v Praze na připomínku lidí, zavražděných ukrajinskými nacionalisty v Oděse 2.5.2014.

Společnost pořádá ve spolupráci s KSČM a SPaS v různých městech ČR besedy o situaci na Donbase a o cestách J.Vaška a dalších členů Společnosti na Donbas.

Společnost uspořádala v letech 2017-18 putovní výstavu fotografií z Donbasu, která byla ke zhlédnutí v Praze a Brně. Na výstavu dodali své fotografie kromě J.Vaška také dva luganští fotografové a tři děti z fotografické školy Fiška z Doněcku (z 56.ZŠ). Na fotografiích se objevily i výtvarné práce několika dětí z Dětské výtvarné školy v Alčevsku, věnované 75.výročí založení komsomolské organizace Mladá garda v Krasnodonu.

Společnost pozvala v roce 2017 do Prahy předsedu odborového svazu malých organizací a místopředsedu Federace odborů LLR Andreje Kočetova. Kočetov jednal s představiteli Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska, s komunisty, se členy KSM, a uspořádal dvě besedy-v Praze a v Brně.

V květnu 2018 pořádala Společnost přátel LLR a DLR cestu zájemců na Donbas, do LLR. Členové delegace Společnosti se zúčastnili Antifašistické konference, pořádané Federací odborů LLR, která se konala za účasti zástupců z mnoha zemí světa v Lugansku, a v jejím rámci koncertu italské skupiny Banda Bassoti ve Stachanově, výletu do Ukrajinci zničené Novosvětlovky, návštěvy Muzea Nočních vlků, mnoha besed (se žáky škol, v Luganském informačním centru) a rozhovorů, pořadů v televizi, vojenské přehlídky ke Dni vítězství v Lugansku. Za přítomnosti členů delegace se konalo na Univerzitě V.Dalja v Lugansku slavnostní otevření Českého kulturního centra Julia Fučíka. Členové delegace navštívili naši družební 13.ZŠ Naděžda v Alčevsku. V každé třídě darovali všem žákům sladkosti, v 6.třídě se sešli s Bohdankou-Dočou. Zhlédli kulturní program žáků ke Dni vítězství. V Alčevsku navštívili i Bohdanku s rodinou v jejich domě. Členové delegace zavítali i na další naši družební 38.ZŠ v Lugansku. Po prohlídce školy šli s delegací žáků školy položit květiny na nedaleký hřbitov ke hrobu členky Mladé gardy Niny Ivancovové (zemřela r.1982). Kromě prohlídky Lugansku a Alčevska navštívili město Kirovsk a nedalekou frontovou vesnici Doněckij a město Mladé gardy Krasnodon. Zde navštívili na náměstí Mladé gardy Muzeum Mladé gardy, hroby mladogvardějců a památník MG Přísaha, a v místě popravy mladogvardějců u bývalé šachty č.5 památník MG Nepokoření. Ve městě Roveňky navštívili památník pěti mladogvardějců Sláva a jejich hroby. Kromě toho se členové delegace sešli s luganskými komunisty a komsomolci.

V roce 2019 Společnost přátel LLR a DLR ve spolupráci s KSČM a Levou perspektivou pozvala do ČR dětskou skupinu Molodo Zeleno Studia populární písně Eťud-Tais z Alčevska (LLR). Děvčata měla dva koncerty-v Praze a Potštátu, v Praze dále zazpívala ženám na celostátní konferenci Levicových klubů žen a u pomníku I.Koněva. Prohlédla si Prahu a Karlštejn. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byla přijata místopředsedou PS a předsedou KSČM Vojtěchem Filipem, sešla se i s dalšími poslanci za KSČM. Děvčata se sešla i s komunisty, se členy KSM, s básníkem Karlem Sýsem, navštívila redakci Haló novin.

V březnu 2020 se na Univerzitě V.Dalja konaly oslavy 100.výročí jejího založení. K tomuto výročí zaslaly pozdrav ČKC, Společnost přátel LLR a DLR a Levá perspektiva.

V květnu 2020 vyhlásila Federace odborů LLR k 75.výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce soutěž básníků o nejlepší novou báseň o míru, které se zúčastnili i dva čeští a jeden slovenský básník.

Kromě Společnosti přátel LLR a DLR spolupracuje s Donbasem i český poslanec a Levicový klub žen.

Od roku 2019 spolupracuje Levicový klub žen Kroměříž s 5.ZŠ a rodinným dětským domovem v Krásném Luči (LLR). LKŽ poslal dárky dětem z dětského domova a poskytl peníze na opravu střechy ZŠ.V roce 2019 byl na návštěvě DLR poslanec KSČM Zdeněk Ondráček, který se setkal s hlavou DLR Denisem Pušilinem a předal dary do mateřské školy.

Donbaské děti se zúčastňují i různých mezinárodních soutěží v České republice. Děti z LLR i DLR (např. z Dětské výtvarné školy v Alčevsku-LLR, z Dětské školy umění č.6 v Doněcku-DLR) se každoročně svými výtvarnými pracemi zúčastňují Mezinárodní výtvarné soutěže „Lidice“. Faina Savenkova z Lugansku-LLR v roce 2019 se svou povídkou „Glycínie a kočka“ zvítězila v mezinárodní literární soutěži „Svět očima dítěte“ v Praze. Liza Matyčak z Lutugina-LLR, studentka hudebního oddělení Akademie Matusovského-LGAKI, v roce 2020 se svou písní „Všechno jsem ti odpustila“ zvítězila v mezinárodní soutěži užitého umění a světové kultury „Prague fest – 2020“ v Praze.

Jaromír Vašek, předseda Společnosti přátel LLR a DLR

1.DARY A DÁRKY ČESKÝCH PŘÁTEL LIDU DONBASU  Děti Čuprinovy po předání dárků, Alexandrovka, DLR ,zl. Míša 6, Šurka 10, Sofia 2, říjen 2019
1.DARY A DÁRKY ČESKÝCH PŘÁTEL LIDU DONBASU
Děti Čuprinovy po předání dárků, Alexandrovka, DLR ,zl. Míša 6, Šurka 10, Sofia 2, říjen 2019.
Jaromír Vašek po předání dárků se Světou Petruščenkovou a jejími dětmi, Doněck-Petrovka, DLR, duben 2017 Na snímku ale zdaleka není celá rodina. V domě žije celkem devět lidí, kromě tří lidí na snímku ještě syn Světy, maminka Světy a čtyři sourozenci Světy. A právě této rodině jsme poskytli finanční prostředky na nákup uhlí na celou jednu zimu. A ještě zbylo na potraviny pro děti.
Jaromír Vašek po předání dárků se Světou Petruščenkovou a jejími dětmi, Doněck-Petrovka, DLR, duben 2017.
Na snímku ale zdaleka není celá rodina. V domě žije celkem devět lidí, kromě tří lidí na snímku ještě syn Světy, maminka Světy a čtyři sourozenci Světy. A právě této rodině jsme poskytli finanční prostředky na nákup uhlí na celou jednu zimu. A ještě zbylo na potraviny pro děti.
Jaromír Vašek po předání dárků zraněné střelbou Ukrajinců Lerce Rasskazové, 11, ze Zolotého-5, nemocnice Lugansk, LLR, duben 2019
Jaromír Vašek po předání dárků zraněné střelbou Ukrajinců Lerce Rasskazové, 11, ze Zolotého-5, nemocnice Lugansk, LLR, duben 2019.
Kristina Papenkova, 10, z pěveckého souboru Eťud-Tais po předání panenky od LKŽ, Alčevsk, listopad 2019
Kristina Papenkova, 10, z pěveckého souboru Eťud-Tais po předání panenky od LKŽ, Alčevsk, listopad 2019.
Máša Ryžkova, 10, po předání dárků, Zajcevo, DLR, prosinec 2019 Máša ukazuje článek o sobě v Haló novinách-reportáž z jara 2019
Máša Ryžkova, 10, po předání dárků, Zajcevo, DLR, prosinec 2019.
Máša ukazuje článek o sobě v Haló novinách-reportáž z jara 2019.
Foto po předání dárků žákyním Alčevské dětské výtvarné školy, jejichž práce se staly součástí naší výstavy o Donbasu v ČR, Alčevsk, LLR, říjen 2017 Děvčata jsou na foto se svou učitelkou Valentinou Děgťjarovou.
Foto po předání dárků žákyním Alčevské dětské výtvarné školy, jejichž práce se staly součástí naší výstavy o Donbasu v ČR, Alčevsk, LLR, říjen 2017.
Děvčata jsou na foto se svou učitelkou Valentinou Děgťjarovou.
Předání dárku-nové tabule-zatím v obalu na zemi- do 1.třídy ZŠ Naděžda, Alčevsk, LLR, září 2016 V pravé skupině třetí zleva tanečnice souboru klasických tanců Impuls Lerka Stěšenko, čtvrtý zleva tanečník souboru lidových tanců Junyj Metallurg Jegor Kovaljov. V levé skupině v zadní řadě první zleva tanečnice souboru moderních tanců LEVIS Marianna Janovič.
Předání dárku-nové tabule-zatím v obalu na zemi- do 1.třídy ZŠ Naděžda, Alčevsk, LLR, září 2016.
V pravé skupině třetí zleva tanečnice souboru klasických tanců Impuls Lerka Stěšenko, čtvrtý zleva tanečník souboru lidových tanců Junyj Metallurg Jegor Kovaljov. V levé skupině v zadní řadě první zleva tanečnice souboru moderních tanců LEVIS Marianna Janovič.
Předání novoročních dárků dětem v Lugansku, LLR, leden 2019 Vpravo zástupkyně vedoucího ČKC Anna Brechova
Předání novoročních dárků dětem v Lugansku, LLR, leden 2019.
Vpravo zástupkyně vedoucího ČKC Anna Brechova.
Předávání dárků-školních potřeb Jaromírem Vaškem školákům ZŠ Naděžda, Alčevsk, LLR, 1.9.2016
Předávání dárků-školních potřeb Jaromírem Vaškem školákům ZŠ Naděžda, Alčevsk, LLR, 1.9.2016.
Předávání dárku-volejbalových míčů školákům 38.ZŠ K.Vorošilova, Lugansk ,květen 2018 Dárek předává Anna Brechova
Předávání dárku-volejbalových míčů školákům 38.ZŠ K.Vorošilova, Lugansk ,květen 2018. Dárek předává Anna Brechova.
Foto po předání daru školnímu Muzeu Klimenta Vorošilova v 38.ZŠ, Lugansk, LLR, květen 2019 Zprava ředitelka školy, Jaromír Vašek, žákyně-průvodkyně v muzeu Vpravo na stojanu nahoře foto učitele Semjona Ryžkova se svým žákem Klimentem Vorošilovem. Ryžkov s rodinou emigroval v roce 1922 po občanské válce v Rusku do Československa a žil v Praze (zemřel 1950 jako člen KSČ). Pod fotkou vpravo kopie vzpomínek Ryžkova na Vorošilova, které muzeu prostřednictvím J.Vaška darovala vnučka Semjona Ryžkova Serafima Kristková z Brna.
Foto po předání daru školnímu Muzeu Klimenta Vorošilova v 38.ZŠ, Lugansk, LLR, květen 2019.
Zprava ředitelka školy, Jaromír Vašek, žákyně-průvodkyně v muzeu. Vpravo na stojanu nahoře foto učitele Semjona Ryžkova se svým žákem Klimentem Vorošilovem. Ryžkov s rodinou emigroval v roce 1922 po občanské válce v Rusku do Československa a žil v Praze (zemřel 1950 jako člen KSČ). Pod fotkou vpravo kopie vzpomínek Ryžkova na Vorošilova, které muzeu prostřednictvím J.Vaška darovala vnučka Semjona Ryžkova Serafima Kristková z Brna.
2.ČINNOST ČESKÉHO KULTURNÍHO CENTRA JULIA FUČÍKA V LUGANSKU  Atletické závody, 2.třída ZŠ Naděžda ,Alčevsk, LLR, květen 2019 Zleva nevím, Marina Kovaljova, Nasťa Guseva, Angelina Vaskova, Varja Vasilčenko,Vika Kovaljova Marina a Nasťa jsou tanečnice souboru lidových tanců Junyj Metallurg.
2.ČINNOST ČESKÉHO KULTURNÍHO CENTRA JULIA FUČÍKA V LUGANSKU
Atletické závody, 2.třída ZŠ Naděžda ,Alčevsk, LLR, květen 2019.
Zleva nevím, Marina Kovaljova, Nasťa Guseva, Angelina Vaskova, Varja Vasilčenko,Vika Kovaljova Marina a Nasťa jsou tanečnice souboru lidových tanců Junyj Metallurg.
Beseda o ČR se 7. oddílem dětského letního tábora Lesnyje zori, Roveňky, LLR, červen 2018
Beseda o ČR se 7. oddílem dětského letního tábora Lesnyje zori, Roveňky, LLR, červen 2018.
Beseda o ČR v knihovně Černigovskij pro třídu 6.A 6.ZŠ,Roveňky, LLR, duben 2019
Beseda o ČR v knihovně Černigovskij pro třídu 6.A 6.ZŠ,Roveňky, LLR, duben 2019.
Beseda o ČR ve 3.třÍdě ZŠ Naděžda, Alčevsk, LLR, prosinec 2019 Úplně vlevo Marina Kovaljova, za ní Nasťa Guseva, tanečnice Juného Metallurgu
Beseda o ČR ve 3.třÍdě ZŠ Naděžda, Alčevsk, LLR, prosinec 2019.
Úplně vlevo Marina Kovaljova, za ní Nasťa Guseva, tanečnice Juného Metallurgu.
Beseda s členy pěveckého souboru Eťud-Tais o cestě do ČR, Alčevsk, LLR, listopad 2019 V pravé řadě zprava čtveřice Molodo Zeleno-Violetta Vatanina, Sofia Potapova, Lejla Abudan, Alina Povolockaja Zleva Zajka-Sofia Zajac, Daša Kostěnko, Angelina Svišč, Kira Rubanova, Pjotr Sevosťjanov, Kosťa Muchin, Kristina Papenkova, Nikol Storoženko, Jaromír Vašek, maminka Daši Galina Kostěnko, Liza Martynenko, Polina Labutina, čtveřice Molodo Zeleno
Beseda s členy pěveckého souboru Eťud-Tais o cestě do ČR, Alčevsk, LLR, listopad 2019.
V pravé řadě zprava čtveřice Molodo Zeleno-Violetta Vatanina, Sofia Potapova, Lejla Abudan, Alina Povolockaja. Zleva Zajka-Sofia Zajac, Daša Kostěnko, Angelina Svišč, Kira Rubanova, Pjotr Sevosťjanov, Kosťa Muchin, Kristina Papenkova, Nikol Storoženko, Jaromír Vašek, maminka Daši Galina Kostěnko, Liza Martynenko, Polina Labutina, čtveřice Molodo Zeleno.
Beseda s dětmi z Vlasteneckého klubu Poisk, 8.ZŠ, Doněck, DLR, duben 2018
Beseda s dětmi z Vlasteneckého klubu Poisk, 8.ZŠ, Doněck, DLR, duben 2018.
Beseda s občany Alexandrovky, DLR, září 2016
Beseda s občany Alexandrovky, DLR, září 2016.
Beseda se studenty žurnalistiky Univerzity V.Dalja v knihovně Gorkého, Lugansk, LLR, říjen 2017 Šestá zleva Anna Brechova, sedmý zleva Jaromír Vašek
Beseda se studenty žurnalistiky Univerzity V.Dalja v knihovně Gorkého, Lugansk, LLR, říjen 2017.
Šestá zleva Anna Brechova, sedmý zleva Jaromír Vašek.
České kulturní centrum Julia Fučíka, Univerzita V.Dalja, Lugansk, LLR
České kulturní centrum Julia Fučíka, Univerzita V.Dalja, Lugansk, LLR.
Výuka a hraní českých her s dětmi na školním táboře 38.ZŠ Lugansk, LLR, červen 2018 Hra Červení a bílí
Výuka a hraní českých her s dětmi na školním táboře 38.ZŠ Lugansk, LLR, červen 2018.
Hra Červení a bílí.
Jaromír Vašek s dětmi z 5.třídy ZŠ Naděžda na slavnosti po instalaci dárku-nových oken, Alčevsk, LLR, prosinec 2019 V první řadě stojících zleva: Anton Falčikov, Darja Markina, Naďa Odarčenko, Sofia Karpeňjuk, Maša Caran-iniciátorka akce, Alina Logviněnko, Miša Avad Ve druhé řadě stojících zprava: schovaná Diana Pjatakova, Jaromír Vašek, Jana Logačova, Varja Markina, Nasťa Katunina, Sveta Orlova, Danil Gambal
Jaromír Vašek s dětmi z 5.třídy ZŠ Naděžda na slavnosti po instalaci dárku-nových oken, Alčevsk, LLR, prosinec 2019.
V první řadě stojících zleva: Anton Falčikov, Darja Markina, Naďa Odarčenko, Sofia Karpeňjuk, Maša Caran-iniciátorka akce, Alina Logviněnko, Miša Avad.
Ve druhé řadě stojících zprava: schovaná Diana Pjatakova, Jaromír Vašek, Jana Logačova, Varja Markina, Nasťa Katunina, Sveta Orlova, Danil Gambal.
Lejla Abudan,14, ve své 4.ZŠ vypráví žákům 8.-9.třídy o cestě Eťud-Tais do ČR, Alčevsk, LLR, listopad 2019
Lejla Abudan,14, ve své 4.ZŠ vypráví žákům 8.-9.třídy o cestě Eťud-Tais do ČR, Alčevsk, LLR, listopad 2019.
Na výletě u Orlovských rybníků s 5.třídou ZŠ Naděžda, květen 2017, Alčevsk, LLR Zleva Jeva Čumak, Bohdanka Něščeret, Daša Jeskova, Kira Tomilina, Káťa Ruďjaško
Na výletě u Orlovských rybníků s 5.třídou ZŠ Naděžda, květen 2017, Alčevsk, LLR.
Zleva Jeva Čumak, Bohdanka Něščeret, Daša Jeskova, Kira Tomilina, Káťa Ruďjaško.
3.ČINNOST SPOLEČNOSTI PŘÁTEL LLR A DLR V ČESKÉ REPUBLICE  Demonstrace proti občanské válce na Donbase před ukrajinským velvyslanectvím, Praha, listopad 2019
3.ČINNOST SPOLEČNOSTI PŘÁTEL LLR A DLR V ČESKÉ REPUBLICE
Demonstrace proti občanské válce na Donbase před ukrajinským velvyslanectvím, Praha, listopad 2019.
Beseda Jaromíra Vaška o cestě na Donbas, Praha, červen 2019
Beseda Jaromíra Vaška o cestě na Donbas, Praha, červen 2019.
Výstava o Donbasu, Praha, březen 2018
Výstava o Donbasu, Praha, březen 2018.
Beseda Andreje Kočetova, Ostrava, listopad 2017 Andrej Kočetov za předsednickým stolkem
Beseda Andreje Kočetova, Ostrava, listopad 2017.
Andrej Kočetov za předsednickým stolkem.
Čtveřice Molodo Zeleno pěveckého souboru Etud-Tais z Alčevska (LLR) zpívá před sochou Ivana Koněva, Praha, listopad 2019 Zleva ředitelka Centra kultury v Alčevsku Taťjana Grabovič, Alina Povolockaja, Lejla Abudan, Violetta Vatanina, Sofia Potapova
Čtveřice Molodo Zeleno pěveckého souboru Etud-Tais z Alčevska (LLR) zpívá před sochou Ivana Koněva, Praha, listopad 2019.
Zleva ředitelka Centra kultury v Alčevsku Taťjana Grabovič, Alina Povolockaja, Lejla Abudan, Violetta Vatanina, Sofia Potapova.
4.DELEGACE SPOLEČNOSTI PŘÁTEL LLR A DLR NA DONBAS  Česká delegace na návštěvě u Bohdanky Něščeret, Alčevsk, LLR, květen 2018
4.DELEGACE SPOLEČNOSTI PŘÁTEL LLR A DLR NA DONBAS
Česká delegace na návštěvě u Bohdanky Něščeret, Alčevsk, LLR, květen 2018.
Česká delegace u sochy Alexeje Mozgového, Alčevsk, LLR, květen 2018
Česká delegace u sochy Alexeje Mozgového, Alčevsk, LLR, květen 2018.

1,374 total views, 1 views today