ŠEST LET OBČANSKÉ VÁLKY NA DONBASE – část 9.

14.4.2020 uplynulo šest let od začátku občanské války na Donbasu, která trvá dodnes. Pojďme si osvěžit paměť a podívat se nejen na hlavní události uplynulých více jak šesti let, ale i na to, co občanské válce předcházelo.

9. POSTOJ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY K DONBASU

PODPORA VÁLKY

Česká republika se v konfliktu jednoznačně postavila na stranu Ukrajiny, tj. na stranu války, na stranu agresora, na stranu ukrajinských nacionalistů-banderovců. Proč? Inu, musí. Jako člen EU nesmí dělat samostatnou zahraniční politiku (mírovou), musí se podřídit zahraniční politice (válečné) EU. Díky tomuto vazalství tak ČR podpořila krvavý protistátní převrat na Majdanu v roce 2014, podpořila a dodnes podporuje válku, kterou vede Ukrajina proti svým vlastním občanům (dodávkami zbraní Kyjevu, finanční, materiální a morální podporou Kyjeva). Za celých více jak šest let občanské války Česká republika ani jednou neprotestovala proti válečným zločinům Ukrajiny, proti porušování ženevských konvencí, proti genocidě vůči ruskojazyčnému obyvatelstvu Donbasu, proti cílené střelbě ukrajinské armády na civilisty, lékaře, opraváře, humanitární pracovníky, pracovníky Mezinárodního Červeného kříže, pracovníky OBSE, novináře, nikdy neprotestovala proti zabíjení dětí, žen, starých občanů, proti ničení obytných domů, škol, nemocnic, obchodů, objektů infrastruktury-trafostanic, vodáren, plynáren, čističek, rozvodů vody, plynu, elektřiny, železnic, silnic aj. Ani jednou ČR neprotestovala proti porušování příměří Ukrajinou, proti neplnění tzv. Minských dohod. ČR neprotestovala (na rozdíl např. od Polska, které je také člen EU, ale v tomhle si od EU nenechá diktovat, co má dělat) ani proti vyhlášení válečného zločince Stěpana Bandery „Hrdinou Ukrajiny“ a proti zařazení banderovců (členů UPA, bojujících po boku německých fašistů proti Rudé armádě, provádějících genocidu mj. Poláků i volyňských Čechů) do kategorie válečných veteránů. Přitom s banderovci má i Československo zlé zkušenosti, kdy v letech 1945-47 vraždili naše občany na území Československa. Je to ostuda české zahraniční politiky, České republiky.

JEDNOSTRANNÝ POHLED

Jednoznačnou podporu Ukrajině a tedy i banderovcům a občanské válce na Donbasu vyjádřila Česká republika v roce 2019 i návštěvou ministra zahraničí ČR Tomáše Petříčka na Ukrajině. K problematice banderovců pan ministr Petříček při schůzce s ministrem zahraničí Ukrajiny Pavlem Klimkinem pouze mlhavě sdělil, že se o tom bude ještě diskutovat. Od té doby však o nějaké diskusi na toto téma s Ukrajinou nebylo slyšet. Pan ministr Petříček se zajímal i o občanskou válku (či jak říkají Ukrajinci, o „ruskou agresi“ proti Ukrajině), tak navštívil frontu u ukrajinského Mariupolu, kde diskutoval s vojáky. Zdali mu také řekli, kolikrát porušili příměří a stříleli na pozice armády DLR, kolik zabili a zranili vojáků a civilistů, kolik zabili dětí, žen a starých občanů, kolik zničili škol a nemocnic aj., není známo. Ani není známo, zda se pan ministr Petříček o to vůbec zajímal. Jisté však je, že nenavštívil také druhou stranu fronty, nehovořil s vojáky DLR, nehovořil s civilisty v DLR. Inu, od nich by se dozvěděl věci, které nechce slyšet (že tam není ruská armáda, že nejsou žádní teroristé, že příměří porušují Ukrajinci, že jim Ukrajinci zabíjejí děti, ničí domy aj.). A které se nesmí dostat do hlavních sdělovacích prostředkú v ČR. Tím, že nenavštívil druhou stranu fronty, ale nemohl získat úplný obraz o občanské válce na Donbasu a tím se také nemůže správně rozhodovat v této věci. Získal pouze jednostranné informace o válce od ukrajinské strany, takové, které chtěl slyšet. A na základě těchto informací bude ČR i nadále podporovat ukrajinský banderovský režim a jím vedenou válku proti svým vlastním občanům. Prostí čeští občané však s takovýmto postojem vlády ČR k Donbasu nesouhlasí a vyjadřují proti němu protest.

JAKÁ JE PRAVDA O POZOROVATELÍCH OBSE

Pan ministr Petříček také 29.1.2019 prohlásil: „Každý den dochází k porušování příměří a ostřelování pozic. Ozbrojenci s podporu Ruska nadále blokují přístup na své území pozorovatelům Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.“ (viz: https://ct24.ceskatelevize.cz/…/2719595-petricek…). V první části má pan ministr pravdu, akorát už neřekl, že příměří porušuje Ukrajina, což je zdokumentováno právě (prý nepřítomnými) pozorovateli OBSE. Pan ministr Petříček tvrdí, že LLR a DLR brání pozorovatelům OBSE v přístupu na své území. Jak by asi mohli zdokumentovat ničení škol, nemocnic, infrastruktury, obytných domů, střelbu na civilisty včetně dětí ze strany Ukrajinců, kdyby na území LLR a DLR nebyli přítomni? Zprávy pozorovatelů OBSE o ostřelování území LLR a DLR Ukrajinci si může každý přečíst. Pozorovatelé OBSE jsou na území LLR a DLR včetně frontových zón přítomni od začátku platnosti tzv. Minských dohod, mohou se volně pohybovat, nikdo jim v pohybu nebrání. Sám jsem viděl sídla OBSE v Doněcku i Lugansku, před nimiž stálo mnoho vozů OBSE, mnohokrát jsem také viděl jedoucí vozy OBSE. Ano, mnohdy pozorovatelé OBSE do frontových vesnic LLR a DLR nedojedou. A to proto, že frontové vesnice právě Ukrajinci ostřelují. A mnohokrát se stalo, že Ukrajinci ostřelovali pozorovatele OBSE, sestřelili drony OBSE (které monitorují situaci) a ničili kamery OBSE, rozmístěné na tzv. „linii příměří“. Ukrajinci tedy všemožně brání pozorovatelům OBSE v jejich práci. To pan ministr Petříček neřekl.

ODSOUZENÍ ZA BOJ PROTI FAŠISMU

Po začátku občanské války na Donbase na jaře 2014 se v celém světě vzedmula vlna solidarity s hrdinným donbaským lidem, bránícím se útoku ukrajinských nacionalistů-banderovců a fašistů. Z celého světa přijížděli lidé na Donbas (podobně jako ve 30. letech interbrigadisté do Španělska), vstupovali do jednotek vlastenců, aby jim pomohli v boji proti fašistům. Byli mezi nimi i Češi a Slováci. A podpora české vlády banderovcům se projevila právě i ve vztahu k Čechům, bojujícím na straně vlastenců LLR a DLR proti fašismu. Česká vláda tyto Čechy pronásleduje a soudně stíhá. Mnoho Čechů se proto rozhodlo se do ČR nevrátit. Ty, kteří se vrátili, čeká totiž soud a trest. Naposledy byl v roce 2020 odsouzen českobudějovickým soudem Pavel Kafka za účast v jednotce DLR na tři roky odnětí svobody s podmíněným odkladem na pět let. Pavel Kafka se hájil mj. tím, že jelikož ČR pomáhá v konfliktu jen ukrajinské straně, chtěl pomoci také druhé straně, trpící válkou-obyvatelstvu Donbasu. Soudkyně Kafkův argument odmítla s tím, že obyvatelstvu DLR pomáhá česká organizace Člověk v tísni. K tomu je třeba dodat-pomáhala. V roce 2017 byla totiž činnost této organizace v DLR kvůli jejím nekalým praktikám zastavena a její pracovníci museli opustit zemi.

Jaromír Vašek, předseda Společnosti přátel LLR a DLR

Sídlo OBSE v Lugansku
Sídlo OBSE v Lugansku
Dron OBSE
Dron OBSE
Tomáš Petříček a Pavlo Klimkin v Kyjevě v lednu 2019
Tomáš Petříček a Pavlo Klimkin v Kyjevě v lednu 2019

1,182 total views, 1 views today