ŠEST LET OBČANSKÉ VÁLKY NA DONBASE – část 11. (poslední)

14.4.2020 uplynulo šest let od začátku občanské války na Donbasu, která trvá dodnes. Pojďme si osvěžit paměť a podívat se nejen na hlavní události uplynulých více jak šesti let, ale i na to, co občanské válce předcházelo.

11. DĚTI DONBASU

Co nám může být milejšího než děti Donbasu?

Děti vždy trpěly ve válkách nejvíc a výjimkou není ani Donbas. V občanské válce zahynulo v LLR a DLR přes 100 nevinných dětí ve věku od několika měsíců do 18 let. Další stovky dětí byly zraněny, tisíce přišly o tátu, mámu nebo oba rodiče a desetitisíce jich přišlo o domov. Musely se s rodiči přestěhovat do jiných částí LLR a DLR nebo do Ruska či dalších zemí.

Cílená střelba do dětí, na školy a školky a na dětská hřiště za války je nejstrašnější válečný zločin. A právě tohoto zločinu se už šest a půl roku dopouští ukrajinská armáda. Za tento i další válečné zločiny nesou odpovědnost političtí vládci Ukrajiny v letech 2014-2020, především prezidenti (2014-Turčinov, 2014-1019 Porošenko, od 2019 Zelenskij), vláda a parlament. Dále samozřejmě generální štáb armády a všichni velící důstojníci, vydávající příkazy k páchání válečných zločinů. Všichni ukrajinští váleční zločinci budou po zásluze potrestáni, tak jako to bylo v Německu, Itálii, Japonsku a dalších zemích po skončení druhé světové války, v latinskoamerických zemích po pádu fašistických režimů ve 2.polovině 20.století (v Chile, Argentině, Bolívii, Paraguayi, Uruguayi, Nikaragui atd.) i jinde. U Mezinárodního trestního soudu (ICC) v Haagu byli na podzim 2020 již také obviněni z válečných zločinů „prezident“ mezinárodně neuznaného státu Kosovo Hashim Thaci a další současní i bývalí političtí představitelé „státu“ („státu“, který ovšem Česká republika ostudně uznala).

A v prosinci 2020 ICC oznámil, že ukončil předběžné projednávání žalob na spáchané válečné zločiny a zločiny proti lidskosti na Donbasu a že je připraven zahájit trestní řízení. Navíc označil konflikt na Donbasu jako občanskou válku a nikoliv jako agresi Ruska, jak konflikt neustále označují Ukrajina, USA, EU a jak poslušně ostudně papouškuje i české Ministerstvo zahraničních věcí.

Nejhorší podmínky k životu mají děti, žijící ve frontových vesnicích a čtvrtích měst. Názvy těchto míst, jako Sachanka, Tělmanovo, Novolaspa, Dokučajevsk, Jelenovka, Luganskoje, Alexandrovka, Trudovské, Staromichajlovka, Žabičevo, Vesjoloje, Spartak (posledních šest-čtvrti Doněcka), Jakovlevka, Jasinovataja, Michajlovka, Širokaja Balka, Zajcevo, Golmovskij (poslední čtyři-čtvrti Gorlovky), Logvinovo, Kalinovo, Zolotoje-5, Pervomajsk, Golubovskoje, Berezovskoje, Doněckij, Želobok, Prišib, Krasnyj Liman aj. aj., zná celý svět. Celý svět ví o krutých podmínkách, ve kterých zde žijí děti. V mnoha místech žijí bez vody (voda se dováží), elektřiny, plynu, topení. Žijí mnohde v domech s okny bez skel, s poškozenou střechou a stěnami. Značnou část života za války tráví tyto děti v chladných sklepích nebo krytech. Ve většině těchto vesnicích jsou zničené školy a školky, takže děti musejí dojíždět jinam. Ukrajinci se nerozpakovali střílet v Zajcevu ani na autobusovou zastávku plnou dětí, čekajících ráno na autobus do školy, ani na autobus plný dětí, vracejících se ze školy a školky z Nikitovky. Děti si nemohou venku hrát, nemohou navštěvovat kamarády. Nejsou k dispozici zájmové kroužky a sportovní oddíly. Do těchto míst zajíždějí pracovníci Mezinárodního Červeného kříže a dobrovolníci s materiální pomocí. I oni jsou však kolikrát vystaveni palbě Ukrajinců.

O mnoho lépe jsou na tom děti ve vnitrozemí, kde se alespoň nestřílí. Tyto děti se snaží na válku nemyslet a žijí vcelku normálním životem. To se samozřejmě netýká dětí, kterým zahynuli ve válce táta, máma, bratr či jiný příbuzný. Netýká se to ani dětí, které mají táty, bratry, strýce a další příbuzné na frontě, kde jsou neustále v nebezpečí (jen v naší družební 13.ZŠ v Alčevsku je to několik dětí). Ani dětí, kteří s rodiči museli odejít z frontových vesnic kvůli bezpečí nebo proto, že jim Ukrajinci zničili dům. Samozřejmě i zde se téma války objevuje ve školách, kroužcích (písně o válce, kresby z války), v literatuře (knihy o válce) aj. Oběti války se vzpomínají při různých pietních akcích, výročích nebo oslavách státních svátků. Nejsmutnější jsou památníky a pietní místa, věnovaná dětem, zabitým Ukrajinci. Jsou prakticky v každém městě a vesnici. Centrální památníky zabitým dětem jsou v Lugansku a Doněcku.

Nejsmutnější kategorií dětí jsou „děti války“. Děti, které se narodily v roce 2014 a později. Tyto děti se narodily za války a žijí v době války. Neznají mír. Jen o něm slyšely. Ale co to je mír? Jak vypadá? Nastane někdy? Takové otázky si jistě kladou hlavně ty nejstarší z nich. Ty, kterým je šest let a 1.9.2020 nastoupily poprvé do školy.Vlády LLR i DLR rozvinuly rozsáhlý systém vlastenecké výchovy dětí a mládeže. Nejen na školách, kde je povinnou součástí výuky, ale i v zájmových kroužcích, sportovních oddílech, knihovnách, muzeích aj. Děti a mládež jsou vychovávány k lásce k vlasti, k míru, k historii své země a národa, k hrdosti na své předky, k úctě k veteránům Velké vlastenecké války i současným bojovníkům, bránících svou zemi a její obyvatele proti ukrajinské agresi. Jsou vychovávány k úctě ke starým lidem, k nemocným, invalidům, svým rodičům a příbuzným. Jsou vychovávány k úctě k jiným národům, jazykům, rasám, náboženstvím atd. Např. na rozdíl od škol na Ukrajině, kde jsou děti vychovávány k nenávisti k ruské národnosti, ruskému jazyku, Rusku, Rudé armádě a jejím veteránům, se v luganských a doněckých školách žádná nenávist k Ukrajincům, k ukrajinské národnosti a ukrajinskému jazyku nepěstuje. Jediná nenávist zde je k válce, k válečným zločinům Ukrajiny a k těm, kteří proti lidu Donbasu válčí-proti nacionalistům-banderovcům, proti fašistům.

Dětem je v LLR a DLR věnována maximální pozornost a péče. Děti se ve volném čase mohou věnovat činnosti v mnoha zájmových kroužcích na školách, v Domech kultury, v Dětských školách umění, Dětských výtvarných a hudebních školách aj., ve sportovních oddílech v Dětských a mládežnických sportovních školách, ve vlasteneckých kroužcích, dětských organizacích (Junaja gvardija v LLR, Pionýrská organizace v DLR) aj. S kolektivem pak mohou děti vyjíždět i do Ruska na různé soutěže, na soustředění, na výměnné nebo poznávací pobyty. Pro děti je k dispozici rozsáhlá síť dětských knihoven a dětských oddělení v knihovnách. Děti si mohou hrát na školních i dalších hřištích, navštěvovat kina, divadla, koncerty, muzea, lanová centra, bazény (také akvapark v Doněcku v DLR). Pro děti jsou různými organizacemi pořádány i nejrůznější akce-představení, hry, soutěže. Velká péče a pomoc je věnována dětem-invalidům a sirotkům, raněným dětem, dětem v dětských domovech, mnohodětným rodinám, dětem-přesídlencům, dětem z frontových vesnic.

Pro děti jsou o prázdninách (červen až srpen) organizovány školní a letní tábory. Pro nemocné děti a děti z frontových vesnic pak ozdravné tábory v léčebnách a sanatoriích. Děti se mohou účastnit i letních táborů v Rusku u Černého moře, včetně světoznámého mezinárodního tábora Artěk. Jelikož je tábor Artěk v provozu po celý rok, jezdí děti do Artěku po skupinách v průběhu celého roku.

Přejeme dětem Donbasu trvalý mír a šťastné dětství!

PŘÁNÍ OBYVATEL DONBASU

A co si o občanské válce, o agresi Ukrajiny a její podpoře Evropskou unií myslí obyčejní lidé, žijící v LLR a DLR?

Lidé se jasně vyjádřili již v referendu o nezávislosti lidových republik v roce 2014. Jelikož agrese Ukrajiny proti lidu Donbasu trvá, a to dokonce i po vyhlášení tzv. Minských dohod a „příměří“ v roce 2015, postoj lidí se nezměnil. Lidé se již nechtějí vrátit k Ukrajině po tom všem, co jim způsobila-válku, smrt, zmrzačení, zničené domy, bídu, strach… Naopak si přejí stát se součástí Ruska, které by jim zajistilo trvalý mír, klidný život a prosperitu.

Lidé Donbasu jsou vděčni za podporu a pomoc, kterou jim poskytuje Rusko a různé organizace a jednotlivci z celého světa. Věří, že jejich spravedlivý boj nakonec zvítězí!

Brzký trvalý mír lidu Donbasu!

Jaromír Vašek, předseda Společnosti přátel LLR a DLR

22.12.2020

Fotografie:

Činnosti dětí Donbasu, talentované děti Donbasu, mír dětem Donbasu

Mír -nejdůležitější slovo dětí Donbasu
Mír -nejdůležitější slovo dětí Donbasu
Den mikrorajonu Pervomajka, děti 6.ZŠ Uljany Gromovové, září 2017, Krasnodon, LLR
Den mikrorajonu Pervomajka, děti 6.ZŠ Uljany Gromovové, září 2017, Krasnodon, LLR
Parta dětí ze ZŠ Naděžda v parku na Vasilevce, červen 2017, Alčevsk, LLR Zprava Nasťa Dymova (nyní 7.třída), Světa Orlova (nyní 6.třída), Aňa Kovalenko (nyní 8.třída), Lena Litovčenko (nyní 7.třída), -, Diana Kovalenko (nyní 7.třída), synek Varji, Veronika Družinina (nyní 7.třída), Káťa (nyní 8.třída), Varja s dcerkou
Parta dětí ze ZŠ Naděžda v parku na Vasilevce, červen 2017, Alčevsk, LLR Zprava Nasťa Dymova (nyní 7.třída), Světa Orlova (nyní 6.třída), Aňa Kovalenko (nyní 8.třída), Lena Litovčenko (nyní 7.třída), -, Diana Kovalenko (nyní 7.třída), synek Varji, Veronika Družinina (nyní 7.třída), Káťa (nyní 8.třída), Varja s dcerkou
Dětská železnice, 2017, Doněck, DLR
Dětská železnice, 2017, Doněck, DLR
Sportovní gymnastky Dinama, 2019, Doněck, DLR  Zleva Polina Starodubova, Angelina Golovko, Milana Verzilova, Vika Azarova, Ljubka Mudrakova, Amalka Zadvornaja, před ní Vika Bachareva, Maša Pasečnaja
Sportovní gymnastky Dinama, 2019, Doněck, DLR Zleva Polina Starodubova, Angelina Golovko, Milana Verzilova, Vika Azarova, Ljubka Mudrakova, Amalka Zadvornaja, před ní Vika Bachareva, Maša Pasečnaja
Koncert k 5 letům LLR, taneční soubor Junyj Metallurg, květen 2019, Alčevsk, LLR  Třetí zprava Pjotr Sevosťjanov z Eťud-Tais
Koncert k 5 letům LLR, taneční soubor Junyj Metallurg, květen 2019, Alčevsk, LLR Třetí zprava Pjotr Sevosťjanov z Eťud-Tais
Trénink krasobruslařek, duben 2019, Doněck, DLR  Zleva Nasťa Chodakovskaja, Saša Carenkova, Karina Chromčenko, Sadaf Valijeva, Nika Murič, Albina Brustilova, Daša Micuk,Polina Vasjutina, Kira Malachova, Saša Paršikova, Kaťa Kostrubickaja, Darina Rybalko, Daša Kulišova  Vzadu vlevo trenérka Taťjana Meňjajlo, vpravo choreografka
Trénink krasobruslařek, duben 2019, Doněck, DLR Zleva Nasťa Chodakovskaja, Saša Carenkova, Karina Chromčenko, Sadaf Valijeva, Nika Murič, Albina Brustilova, Daša Micuk,Polina Vasjutina, Kira Malachova, Saša Paršikova, Kaťa Kostrubickaja, Darina Rybalko, Daša Kulišova Vzadu vlevo trenérka Taťjana Meňjajlo, vpravo choreografka
Lezecká stěna turistického oddílu, září 2017, Roveňky, LLR  Vpravo dole Ksjuša Marjenko z 6.ZŠ (nyní 9.třída)
Lezecká stěna turistického oddílu, září 2017, Roveňky, LLR Vpravo dole Ksjuša Marjenko z 6.ZŠ (nyní 9.třída)
Oslavy Mezinárodního dne dětí, 2019, Alčevsk, LLR
Oslavy Mezinárodního dne dětí, 2019, Alčevsk, LLR
Novoroční pohádka, děvčata z tanečního souboru Junyj Metallurg, leden 2020, Alčevsk, LLR. Zprava Liza Christova, Polina Litvin, Liza Motuz
Novoroční pohádka, děvčata z tanečního souboru Junyj Metallurg, leden 2020, Alčevsk, LLR. Zprava Liza Christova, Polina Litvin, Liza Motuz
Orlovský rybník,Alčevsk
Orlovský rybník,Alčevsk
Pěvecký soubor Vesnušky, Dětská škola umění, květen 2019, Perevalsk, LLR
Pěvecký soubor Vesnušky, Dětská škola umění, květen 2019, Perevalsk, LLR
Rozloučení 4.třídy s 1.stupněm, ZŠ Naděžda, květen 2019, Alčevsk, LLR  Dole zleva Nataša Savonova, Miša Avad, za ním Alina Logviněnko, Maša Nazarova, Rita Tomilina, za ní Varja Markina  Nahoře zleva Nasťa Katunina, Danil Ruděnko, Světa Orlova, Diana Pjatakova
Rozloučení 4.třídy s 1.stupněm, ZŠ Naděžda, květen 2019, Alčevsk, LLR Dole zleva Nataša Savonova, Miša Avad, za ním Alina Logviněnko, Maša Nazarova, Rita Tomilina, za ní Varja Markina Nahoře zleva Nasťa Katunina, Danil Ruděnko , Světa Orlova, Diana Pjatakova
Pěvecká soutěž Hvězdopád nadějí, soubor Eťud-Tais, květen 2019, Brjanka, LLR  1. řada zleva Kosťa Muchin, Alisa Vlasova, Kristina Papenkova, Nikol Storoženko,Polja Popova, Zajka (Sofia Zajac)  2. řada zprava Pjotr Sevosťjanov, Alina Povolockaja, Liza Martynenko, Polja Labutina, Daša Kostěnko, Kira Rubanova, Violetta Vatanina, Lejla Abudan
Pěvecká soutěž Hvězdopád nadějí, soubor Eťud-Tais, květen 2019, Brjanka, LLR 1. řada zleva Kosťa Muchin, Alisa Vlasova, Kristina Papenkova, Nikol Storoženko,Polja Popova, Zajka (Sofia Zajac) 2. řada zprava Pjotr Sevosťjanov, Alina Povolockaja, Liza Martynenko, Polja Labutina, Daša Kostěnko, Kira Rubanova, Violetta Vatanina, Lejla Abudan
Taneční soutěž Křišťálový podpatek, duben 2019, Krasnodon, LLR
Taneční soutěž Křišťálový podpatek, duben 2019, Krasnodon, LLR
Zkouška tanečního souboru Junyj Metallurg, květen 2019, Alčevsk, LLR. Ve 2.řadě první zleva Jegor Kovaljov (nyní 5.třída ZŠ Naděžda). Ve 3.řadě čtvrtá zleva Polja Labutina z Eťud-Tais. Ve 4.řadě druhá zleva Liza Christova
Zkouška tanečního souboru Junyj Metallurg, květen 2019, Alčevsk, LLR. Ve 2.řadě první zleva Jegor Kovaljov (nyní 5.třída ZŠ Naděžda). Ve 3.řadě čtvrtá zleva Polja Labutina z Eťud-Tais. Ve 4.řadě druhá zleva Liza Christova
Hodina tance dětí ze souboru LEVIS, září 2017, Alčevsk, LLR
Hodina tance dětí ze souboru LEVIS, září 2017, Alčevsk, LLR
Vlastenecký pořad, 3.třída 62.ZŠ, duben 2018, Doněck, DLR
Vlastenecký pořad, 3.třída 62.ZŠ, duben 2018, Doněck, DLR
Trénink volejbalistek, Vysoká škola tělesné výchovy, květen 2019, Lugansk, LLR
Trénink volejbalistek, Vysoká škola tělesné výchovy, květen 2019, Lugansk, LLR
Zajčata-děti Zajceva, novoroční jolka, prosinec 2019, Zajcevo, DLR  V červeném kabátě a modré čepici Maša Ryžkova
Zajčata-děti Zajceva, novoroční jolka, prosinec 2019, Zajcevo, DLR V červeném kabátě a modré čepici Maša Ryžkova
Žákyně Dětské výtvarné školy, září 2017, Alčevsk, LLR
Žákyně Dětské výtvarné školy, září 2017, Alčevsk, LLR
Bohdanka Něščeret-Doča, 14, vlastenka, básnířka, Alčevsk, LLR
Bohdanka Něščeret-Doča, 14, vlastenka, básnířka, Alčevsk, LLR
Anna Lisovenko-Malá Hvězdička, 20, vlastenka, básnířka, Makejevka, DLR
Anna Lisovenko-Malá Hvězdička, 20, vlastenka, básnířka, Makejevka, DLR
Faina Savenkova se Snarkem, 12, spisovatelka, dramatička, Lugansk, LLR
Faina Savenkova se Snarkem, 12, spisovatelka, dramatička, Lugansk, LLR
Kaťa Ščerba,14, spisovatelka, dramatička, Alčevsk, LLR
Kaťa Ščerba,14, spisovatelka, dramatička, Alčevsk, LLR
Alina Lukašova, 10, vzdušná akrobatka, Doněck, DLR
Alina Lukašova, 10, vzdušná akrobatka, Doněck, DLR
Daša Karpuškina, 10, vzdušná akrobatka, Doněck, DLR
Daša Karpuškina, 10, vzdušná akrobatka, Doněck, DLR
Aňa Jaskulskaja, 14, zpěvačka, Alčevsk, LLR
Aňa Jaskulskaja, 14, zpěvačka, Alčevsk, LLR
Arina Batosskaja, 11, kreslířka, Doněck, DLR
Arina Batosskaja, 11, kreslířka, Doněck, DLR
Liza Židkova, 11, zpěvačka, Alčevsk, LLR
Liza Židkova, 11, zpěvačka, Alčevsk, LLR
Maša Kovalenko, 11, tanečnice, Alčevsk, LLR
Maša Kovalenko, 11, tanečnice, Alčevsk, LLR
Milana Verzilova-9 a Sergej Šumilo-13, cirkusoví akrobaté, Doněck, DLR
Milana Verzilova-9 a Sergej Šumilo-13, cirkusoví akrobaté, Doněck, DLR
Mira Safonova, 11, sportovní akrobatka, Lugansk, LLR
Mira Safonova, 11, sportovní akrobatka, Lugansk, LLR
Saša Žarnikova, 16, tanečnice, Alčevsk, LLR
Saša Žarnikova, 16, tanečnice, Alčevsk, LLR
Albina Brustilova, 13, krasobruslařka, Doněck, DLR
Albina Brustilova, 13, krasobruslařka, Doněck, DLR
Veronika Teslja, 9, spisovatelka, Lugansk, LLR
Veronika Teslja, 9, spisovatelka, Lugansk, LLR
Maša Mogilnaja, 14, běžkyně a lezkyně, Alčevsk, LLR
Maša Mogilnaja, 14, běžkyně a lezkyně, Alčevsk, LLR
Lena Miščenko, 12, kosiki karate, Doněck, DLR
Lena Miščenko, 12, kosiki karate, Doněck, DLR
Maša Vajlenko, 11, tanečnice, recitátorka, dějepisná olympiáda, Alčevsk, LLR
Maša Vajlenko, 11, tanečnice, recitátorka, dějepisná olympiáda, Alčevsk, LLR
Liza Zagrjadskaja, 16, recitátorka, Alčevsk, LLR
Liza Zagrjadskaja, 16, recitátorka a zpěvačka, Alčevsk, LLR
Lerka Stěšenko, 11, tanečnice, Alčevsk, LLR
Lerka Stěšenko, 11, tanečnice, Alčevsk, LLR
Naďa Brechova, 14, tanečnice, Lugansk, LLR
Naďa Brechova, 14, tanečnice, Lugansk, LLR
Liza Zorkina, 14, moderní gymnastka, Doněck, DLR
Liza Zorkina, 14, moderní gymnastka, Doněck, DLR
Kaťa Bugaj, 15, kreslířka, Alčevsk, LLR
Kaťa Bugaj, 15, kreslířka, Alčevsk, LLR
Amalka Zadvornaja, 13, sportovní gymnastka, Doněck, DLR
Amalka Zadvornaja, 13, sportovní gymnastka, Doněck, DLR
Ljubka Mudrakova, 9, sportovní gymnastka, Doněck, DLR
Ljubka Mudrakova, 9, sportovní gymnastka, Doněck, DLR
Kira Pušilina, 12, moderní gymnastka, Doněck, DLR
Kira Pušilina, 12, moderní gymnastka, Doněck, DLR
Varvara Kaika, 10, klavíristka, kreslířka, zpěvačka, Doněck, DLR
Varvara Kaika, 10, klavíristka, kreslířka, zpěvačka, Doněck, DLR
Sofia Lučka, 12, tanečnice, Doněck, DLR
Sofia Lučka, 12, tanečnice, Doněck, DLR
Sofia Kalistova, 7, herečka, zpěvačka, tanečnice, Doněck, DLR
Sofia Kalistova, 7, herečka, zpěvačka, tanečnice, Doněck, DLR
Milana Kolčanova, 10, taekwondo, Lugansk, LLR
Milana Kolčanova, 10, taekwondo, Lugansk, LLR
Nasťa Samochvalova, 10, sportovní novinářka, Lugansk, LLR
Nasťa Samochvalova, 10, sportovní novinářka, Lugansk, LLR
Alej Andělů, památník zabitým dětem, Doněck, DLR
Alej Andělů, památník zabitým dětem, Doněck, DLR
1.třída ZŠ Alexandrovka-My chatim mira, jaro 2017, Doněck, DLR
1.třída ZŠ Alexandrovka-My chatim mira, jaro 2017, Doněck, DLR
Památník zabitým dětem, Lugansk, LLR
Památník zabitým dětem, Lugansk, LLR

4,221 total views, 1 views today