ŠEST LET OBČANSKÉ VÁLKY NA DONBASE – část 7.

14.4.2020 uplynulo šest let od začátku občanské války na Donbasu, která trvá dodnes. Pojďme si osvěžit paměť a podívat se nejen na hlavní události uplynulých více jak šesti let, ale i na to, co občanské válce předcházelo.

7. BOHDANKA-DOČA A HRDINOVÉ DONBASU

PŘÁTELSTVÍ ALEXEJE MOZGOVÉHO S BOHDANKOU-DOČOU

Alexej Mozgovoj-hrdina Novoruska, byl prvním velitelem brigády Prizrak, která vznikla spontánně v roce 2014, když bylo potřeba bránit nově vzniklou LLR proti agresi ukrajinských vojsk. Prizrak obstál, země se ubránila a brigáda se stala součástí nově vytvořené armády (Lidové milice) LLR.

Prizrak byl po přijetí tzv. Minských dohod dislokován ve městě Alčevsku. Tam se s Alexejem (strýčkem Ljošou) seznámila žákyně 3.třídy 13.ZŠ Naděžda Bohdanka Něščeret. Začali se přátelit a vzájemně navštěvovat. Bohdanka strýčka Ljošu často navštěvovala na základně Prizraku, kde také pomáhala v kuchyni a všichni si ji oblíbili. Získala přezdívku Doča a stala se čestnou členkou brigády (tou je dosud). Alexej skládal básně a pomáhal ve skládání básní Bohdance. Vznikl i známý plakát brigády Prizrak, na němž je vyobrazena Bohdanka s Alexejem. Plakát byl rozvěšen po celém městě.

Krásné přátelství násilně přervala smrt Alexeje, když na něj byl ukrajinskými diverzanty spáchán 23.5.2015 nedaleko Alčevska atentát. Bohdanka, která jej pozvala domů na oslavu svých narozenin 24.5., o ničem nevěděla a marně na strýčka čekala. Smrt strýčka Ljoši jí hluboce otřásla a poznamenala. Na jeho památku složila svou první báseň Hoří Donbas, kterou přednesla na smuteční tryzně v Alčevsku v den jeho pohřbu. Přednes končila v slzách. Zapřisáhla se, že nikdy na strýčka Ljošu nezapomene a udělá vše, co je v jejích silách, aby přispěla k vítězství nad ukrajinským fašismem. Od té doby nosí květiny na jeho hrob, k jeho pomníku v Alčevsku i k památníčku na místě tragédie.

Pokračuje ve skládání básní. Její básně byly přeloženy i do češtiny a v České republice vyšly v literární příloze Haló novin „Literatura-Umění-Kultura“ a ve Slovanském almanachu „Hej, Slované!“ Bohdanka nadále navštěvuje bojovníky Prizraku, který se přemístil do města Kirovska na severu LLR. Na své škole založila vlastenecký klub. Má i spoustu dalších aktivit, např. působí v dobrovolnickém hnutí nebo v Kozáckém svazu.

Bohdanka-Doča se stala symbolem nejen brigády Prizrak, ale celé LLR a Novoruska. Bohdanku znají dobře i v DLR, kam často jezdí za tamními bojovníky a za svou kamarádkou, vlastenkou Annou-Malou Hvězdičkou. Bohdanka byla několikrát i za přáteli v Rusku, zejména v Moskvě a Leningradu (t.č. Sankt Petěrburg). Bohdanku znají i v dalších evropských zemích, také v České republice.

HRDINOVÉ DONBASU

Byly jich stovky. Těch, kteří se postavili do čela povstání proti banderovcům, kteří se protistátním převratem na Ukrajině chopili moci. Mnozí z nich stanuli v čele vytvořených ozbrojených oddílů, bránících lid Donbasu před útokem ukrajinské armády, které se později staly součástí nově vytvořených armád LLR a DLR. Mnozí stanuli na různých politických funkcích nově vzniklých republik LLR a DLR.

Tito hrdinové vybojovali samostatnost lidových republik LLR a DLR a bránili jejich samostatnost před útoky ukrajinských banderovců. Desítky z nich byly zavražděny ukrajinskými diverzanty, vysílaných z Ukrajiny. Lid Donbasu je uctívá jako hrdiny podobně jako hrdiny Velké vlastenecké války. Vzpomeňme alespoň některé z nich.

Alexej Borisovič Mozgovoj (1975-2015), velitel Prizraku, LLR

Arsen Sergejevič Pavlov (Motorola, 1983-2016), velitel Sparty, DLR

Michail Sergejevič Tolstych (Givi, 1980-2017), velitel Somali, DLR

Alexandr Alexandrovič Bědnov (Batman, 1969-2015), velitel Batmanu, LLR

Pavel Leonidovič Drjomov (Baťja, 1976-2015), velitel 6.motostřeleckého pluku Platova, LLR

Jevgenij Stanislavovič Iščenko (Malyš, 1966-2015), velitel 1.kozáckého pluku, starosta Pervomajsku, LLR

Roman Voznik (Cygan, 1971-2015), velitel Miraže, poslanec Lidového sovětu, DLR

Jevgenij Vladimirovič Žilin (1976-2016), velitel Oplotu, DLR

Gennadij Nikolajevič Cypkalov, (1973-2016), předseda Rady ministrů LLR

Alexandr Vladimirovič Zacharčenko (1976-2018), hlava DLR

TRAGICKÁ SITUACE ROZDĚLENÝCH RODIN

Občanská válka na Donbase rozdělila rodiny. Mnoho rodin v LLR a DLR má příbuzné na Ukrajině. Zdaleka nejde jen o staré občany, kteří zůstali osamoceni ať už v lidových republikách nebo na Ukrajině. Mnoho rodin (brána základní rodina, tj. rodiče a děti) bylo rozseknuto doslova napůl. Na jedné straně fronty žije třeba táta s jedním dítětem, na druhé máma s druhým dítětem. Rozdělené rodiny se sice mohou navštěvovat, ale je to obtížné. Ukrajinci na tzv. linii „příměří“ kladou mnohé překážky těmto návštěvám, takže mnoho rodin to řeší tak, že se nenavštěvují. A vůbec nejhorší je, že mnoho rodin bylo rozděleno i politicky. Část rodiny, žijící na Ukrajině, podporuje ukrajinské nacionalisty (a tedy přímo či nepřímo i válku proti svým příbuzným, což je nepochopitelné), druhá část rodiny, žijící v LLR nebo v DLR, podporuje lidový odpor proti ukrajinskému nacinalismu. Dochází ke sporům, hádkám i nenávisti.

Časté jsou i případy, kdy Ukrajinci (muži nebo mladí chlapci), střílejí proti svým příbuzným (rodičům, prarodičům, dospělým dětem, tetám a strýcům, bratrancům a sestřenicím aj.-mnozí z nich jsou děti) v LLR či DLR. Málo je případů, kdy ukrajinský voják kvůli tomu dezertoval nebo přešel na stranu lidových republik. Více Ukrajinců to řeší prací v zemích EU nebo útěkem za hranice. V LLR a DLR je v tomhle ohledu situace jednodušší, protože armády lidových republik jsou tvořeny na bázi dobrovolnosti. Takže kdo nechce střílet na své příbuzné na Ukrajině, prostě do armády nejde.

Jaromír Vašek, předseda Společnosti přátel LLR a DLR

Bohdanka (8) s Alexejem Mozgovým, 2014
Bohdanka (8) s Alexejem Mozgovým, 2014
Známý plakát brigády Prizrak s Bohdankou a Alexejem Mozgovým
Známý plakát brigády Prizrak s Bohdankou a Alexejem Mozgovým
Bohdanka (9) v slzách přednáší svou báseň "Hoří Donbas" na tryzně k úmrtí Alexeje Mozgového, Alčevsk, LLR, 2015
Bohdanka (9) v slzách přednáší svou báseň „Hoří Donbas“ na tryzně k úmrtí Alexeje Mozgového, Alčevsk, LLR, 2015
Bohdanka (9) s knihou o Alexeji Mozgovém před známým plakátem
Bohdanka (9) s knihou o Alexeji Mozgovém před známým plakátem
Bohdanka (9) se stala čestnou členkou brigády Prizrak Alexeje Mozgového s přezdívkou "Doča", Alčevsk, LLR, 2015
Bohdanka (9) se stala čestnou členkou brigády Prizrak Alexeje Mozgového s přezdívkou „Doča“, Alčevsk, LLR, 2015
Bohdanku (10) učí vojáci Prizraku střílet, Kirovsk, LLR, 2016
Bohdanku (10) učí vojáci Prizraku střílet, Kirovsk, LLR, 2016
Bohdanka před známým plakátem, Kirovsk, LLR
Bohdanka před známým plakátem, Kirovsk, LLR
Bohdanka u hrobu Alexeje Mozgového, Alčevsk, LLR
Bohdanka u hrobu Alexeje Mozgového, Alčevsk, LLR
Bohdanka u památníku na místě tragické smrti Alexeje Mozgového a jeho přátel, silnice Alčevsk-Lugansk, LLR
Bohdanka u památníku na místě tragické smrti Alexeje Mozgového a jeho přátel, silnice Alčevsk-Lugansk, LLR
Bohdanka u sochy Alexeje Mozgového, Alčevsk, LLR
Bohdanka u sochy Alexeje Mozgového, Alčevsk, LLR
Bohdanka u hrobu Giviho, Doněck, DLR
Bohdanka u hrobu Giviho, Doněck, DLR
Bohdanka s vojáky a příbuznými u památníku Pavla Drjomova, Lugansk, LLR
Bohdanka s vojáky a příbuznými u památníku Pavla Drjomova, Lugansk, LLR
Bohdanka u památníku obráncům a kozákům Donbasu, Alčevsk, LLR
Bohdanka u památníku obráncům a kozákům Donbasu, Alčevsk, LLR
Bohdanka-Doča a její kamarádka z Makejevky (DLR) Anna-Malá Hvězdička
Bohdanka-Doča a její kamarádka z Makejevky (DLR) Anna-Malá Hvězdička
Bohdanka (13) razítkuje aršík se známkami s Alexejem Mozgovým, Lugansk, LLR, 2020
Bohdanka (13) razítkuje aršík se známkami s Alexejem Mozgovým, Lugansk, LLR, 2020
Bohdanka (14) na návštěvě u kozáků v Kirovsku, LLR, 2020
Bohdanka (14) na návštěvě u kozáků v Kirovsku, LLR, 2020
Bohdanka (14) na návštěvě u kozáků v Kirovsku, LLR, 2020
Bohdanka (12) na návštěvě Leningradu (t.č. Sankt Petěrburg), 2018
Bohdanka (13) dělá rozhovor pro tiskovou agenturu Charkov, Lugansk, LLR, 2019
Bohdanka (13) dělá rozhovor pro tiskovou agenturu Charkov, Lugansk, LLR, 2019
Bohdanka (13) dělá rozhovor pro tiskovou agenturu Charkov, Lugansk, LLR, 2019
Bohdanka (13) dělá rozhovor pro tiskovou agenturu Charkov, Lugansk, LLR, 2019
Bohdanka-Doča (12) na návštěvě u bojovníků své brigády Prizrak, Kirovsk, LLR, 2018
Bohdanka-Doča (12) na návštěvě u bojovníků své brigády Prizrak, Kirovsk, LLR, 2018
Bohdanka přednáší své básně
Bohdanka přednáší své básně
Bohdanka na návštěvě v nemocnici u zraněného vojáka
Bohdanka na návštěvě v nemocnici u zraněného vojáka
Bohdanka jako aktivistka dobrovolnického hnutí
Bohdanka jako aktivistka dobrovolnického hnutí
Bohdanka (12) nese portrét Alexeje Mozgového v průvodu Nesmrtelného pluku, Alčevsk, LLR, 2019
Bohdanka (12) nese portrét Alexeje Mozgového v průvodu Nesmrtelného pluku, Alčevsk, LLR, 2019
Bohdanka (11) předává květiny veteránům na oslavách Dne vítězství 9.5., Alčevsk, LLR, 2018
Bohdanka (11) předává květiny veteránům na oslavách Dne vítězství 9.5., Alčevsk, LLR, 2018
Bohdanka (10) ve 4.třídě 13.ZŠ Naděžda se svou třídní, Alčevsk, LLR, 2016
Bohdanka (10) ve 4.třídě 13.ZŠ Naděžda se svou třídní, Alčevsk, LLR, 2016
Bohdanka (10) ve své 4.třídě 13.ZŠ Naděžda, Alčevsk, LLR, 2016 1.řada-Jeva Čumak 2.řada-zleva Nasťa Senčišina, Lena Taran 3.řada-zleva Kaťa Tambovceva, Bohdanka Něščeret
Bohdanka (10) ve své 4.třídě 13.ZŠ Naděžda, Alčevsk, LLR, 2016 1.řada-Jeva Čumak 2.řada-zleva Nasťa Senčišina, Lena Taran 3.řada-zleva Kaťa Tambovceva, Bohdanka Něščeret
Bohdanka (10) ve 4.třídě 13.ZŠ Naděžda předává spolužákům věci z humanitární pomoci, na které se podílela, Alčevsk, LLR, 2016
Bohdanka (10) ve 4.třídě 13.ZŠ Naděžda předává spolužákům věci z humanitární pomoci, na které se podílela, Alčevsk, LLR, 2016
Bohdanka (14) s ředitelkou 13.ZŠ Naděžda, Alčevsk, LLR, 2020
Bohdanka (14) s ředitelkou 13.ZŠ Naděžda, Alčevsk, LLR, 2020
Bohdanka (14) v 9.třídě se svou třídní 1.9., 13.ZŠ Naděžda, Alčevsk, LLR, 2020
Bohdanka (14) v 9.třídě se svou třídní 1.9., 13.ZŠ Naděžda, Alčevsk, LLR, 2020
Bohdanka před tabulí žáků s nejlepším prospěchem, 13.ZŠ Naděžda, Alčevsk, LLR Bohdanka v horní řadě druhá zprava Horní řada zleva: Aňa Jaskulskaja (9.tř.), Alina Gricaj (8.tř.), Bohdanka (9.tř.),Nasťa Senčišina (9.tř.) Druhá řada shora zleva: Alina Logviněnko (6.tř.), Dima (7.tř.), Kristina Karkač (8.tř.), Daša Loboda (8.tř.) Třetí řada shora zleva: Anton Falčikov (6.tř.), -, Nasťa Kovaljova (5.tř.) Dolní řada zprava: Lerka (5.tř.), Nasťa Guseva (4.tř.), -
Bohdanka před tabulí žáků s nejlepším prospěchem, 13.ZŠ Naděžda, Alčevsk, LLR Bohdanka v horní řadě druhá zprava Horní řada zleva: Aňa Jaskulskaja (9.tř.), Alina Gricaj (8.tř.), Bohdanka (9.tř.),Nasťa Senčišina (9.tř.) Druhá řada shora zleva: Alina Logviněnko (6.tř.), Dima (7.tř.), Kristina Karkač (8.tř.), Daša Loboda (8.tř.) Třetí řada shora zleva: Anton Falčikov (6.tř.), -, Nasťa Kovaljova (5.tř.) Dolní řada zprava: Lerka (5.tř.), Nasťa Guseva (4.tř.), –
Bohdanka (14) ve své 9.třídě na zahájení školního roku 13.ZŠ Naděžda 1.9.2020, Alčevsk, LLR, 2020 Zleva: Kaťa Ruďjaško, Rita Frolova, Vladik Larionov, Bohdanka Něščeret, Nika Malinovskaja, Marina Astašova, Alina Koděnceva, Kaťa Savonova, Nasťa Senčišina, Daša Jeskova
Bohdanka (14) ve své 9.třídě na zahájení školního roku 13.ZŠ Naděžda 1.9.2020, Alčevsk, LLR, 2020 Zleva: Kaťa Ruďjaško, Rita Frolova, Vladik Larionov, Bohdanka Něščeret, Nika Malinovskaja, Marina Astašova, Alina Koděnceva, Kaťa Savonova, Nasťa Senčišina, Daša Jeskova
Bohdanka (13) na vánoční jolce v 13.ZŠ Naděžda, prosinec, Alčevsk, LLR, 2019 Zleva: Nika Malinovskaja (tehdy 8.tř., nyní 9.tř.), Aňa Jaskulskaja (8., 9.tř.), Nasťa Senčišina (8., 9.tř.), Bohdanka Něščeret (8., 9.tř.), Daša Jeskova (8., 9.tř.), Alina Koděnceva (8., 9.tř.), dále Sofia Zezjulina, Lilia Mazaněnko, Vika Kravčenko (tehdy 9.tř.)
Bohdanka (13) na vánoční jolce v 13.ZŠ Naděžda, prosinec, Alčevsk, LLR, 2019 Zleva: Nika Malinovskaja (tehdy 8.tř., nyní 9.tř.), Aňa Jaskulskaja (8., 9.tř.), Nasťa Senčišina (8., 9.tř.), Bohdanka Něščeret (8., 9.tř.), Daša Jeskova (8., 9.tř.), Alina Koděnceva (8., 9.tř.), dále Sofia Zezjulina, Lilia Mazaněnko, Vika Kravčenko (tehdy 9.tř.)
Bohdanka (13) v 8.třídě se členkami vlasteneckého klubu 13.ZŠ Naděžda, Alčevsk, LLR, 2020 Zleva Kaťa Savonova, Bohdanka Něščeret, Nasťa Senčišina, Aňa Jaskulskaja
Bohdanka (13) v 8.třídě se členkami vlasteneckého klubu 13.ZŠ Naděžda, Alčevsk, LLR, 2020 Zleva Kaťa Savonova, Bohdanka Něščeret, Nasťa Senčišina, Aňa Jaskulskaja
Bohdanka (13) v 8.třídě se členy vlasteneckého klubu 13.ZŠ Naděžda, Alčevský metalurgický kombinát, Alčevsk, LLR, 2020 Zleva Michail Kalašnikov, Mark Sadauskas, Vladik Larionov, Bohdanka Něščeret, Nasťa Senčišina, Kaťa Savonova
Bohdanka (13) v 8.třídě se členy vlasteneckého klubu 13.ZŠ Naděžda, Alčevský metalurgický kombinát, Alčevsk, LLR, 2020 Zleva Michail Kalašnikov, Mark Sadauskas, Vladik Larionov, Bohdanka Něščeret, Nasťa Senčišina, Kaťa Savonova
Bohdanka (11) a její báseň, 2018
Bohdanka (11) a její báseň, 2018
Bohdanka (14) s knížkou Žuravli, ve které jsou uveřejněny mj. i její básně, Alčevsk, LLR, 2020
Bohdanka (14) s knížkou Žuravli, ve které jsou uveřejněny mj. i její básně, Alčevsk, LLR, 2020
Haló noviny z 31.8.2020 s článkem o Bohdance-Doče a Anně-Malé Hvězdičce
Haló noviny z 31.8.2020 s článkem o Bohdance-Doče a Anně-Malé Hvězdičce
Almanach "Hej, Slované!", kde byly zveřejněny poprvé knižně v češtině básničky Bohdanky, 2016
Almanach „Hej, Slované!“, kde byly zveřejněny poprvé knižně v češtině básničky Bohdanky, 2016
Pojednání o Bohdance v Almanachu
Pojednání o Bohdance v Almanachu
Básně Bohdanky v Almanachu
Básně Bohdanky v Almanachu
Bohdanka se ženami z folklorního souboru
Bohdanka se ženami z folklorního souboru
Bohdanka (13) s plody její zahrádky, Alčevsk, LLR, 2019
Bohdanka (13) s plody její zahrádky, Alčevsk, LLR, 2019
Bohdanka
Bohdanka
Alexej Mozgovoj
Alexej Mozgovoj
Alexej Mozgovoj
Alexej Mozgovoj
Alexej Mozgovoj
Alexej Mozgovoj
Arsen Pavlov-Motorola
Arsen Pavlov-Motorola
Michail Tolstych-Givi
Michail Tolstych-Givi
Alexandr Bědnov-Batman
Alexandr Bědnov-Batman
Pavel Drjomov-Baťja
Pavel Drjomov-Baťja
Jevgenij Iščenko-Malyš
Jevgenij Iščenko-Malyš
Roman Voznik-Cygan
Roman Voznik-Cygan
Jevgenij Žilin
Jevgenij Žilin
Gennadij Cypkalov
Gennadij Cypkalov
Alexandr Zacharčenko
Alexandr Zacharčenko

3,103 total views, 2 views today